Publikacje

  Loading posts...
 • Wybrane formy inwestycji na rynkach hiszpańskojęzycznych

  Zapraszamy na kolejny webinar z cyklu „Biznes po hiszpańsku” z panelem „Wybrane formy inwestycji na rynkach hiszpańskojęzycznych” organizowany przez naszą kancelarię we współpracy z Pola Posta Consulting. Przedstawimy i scharakteryzujemy formy inwestowania oraz prowadzenia działalności w Hiszpanii i w Ameryce Południowej, opowiemy o wybranych case studies polskich przedsiębiorców, a także odpowiemy na pytania związane z…

 • COVID-19: pomoc finansowa UE dla Polski

  Unia Europejska (decyzją Rady UE) udzieliła Polsce wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19. Według tegorocznych prognoz na koniec 2020 r. deficyt oraz dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce wyniosą odpowiednio 9,5% i 58,5% PKB. Ponadto przewiduje się, że PKB Polski zmniejszy…

 • Szczepionka na COVID-19: europejska strategia i umowy zakupu z wyprzedzeniem

  W ramach działań na rzecz ochrony ludności, w szczególności obywateli UE, w czerwcu 2020 r. Komisja Europejska przyjęła strategię UE na rzecz przyspieszenia opracowania, produkcji i wprowadzenia do obrotu szczepionek przeciwko COVID-19. Celem przyjętej strategii jest: zapewnienie wysokiej jakości, bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek; zabezpieczenia szybkiego dostępu do szczepionek państwom członkowskim i ich ludności orz przewodzenie…

 • Nadrzędność dobra pacjenta i zasady etyki lekarskiej w badaniach klinicznych

  Badania kliniczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem zasady nadrzędności dobra pacjenta i zasad etyki lekarskiej.  Nadrzędność dobra pacjenta Badanie kliniczne przeprowadza się uwzględniając, że prawa, bezpieczeństwo, zdrowie i dobro uczestników badania klinicznego są nadrzędne w stosunku do interesu nauki oraz społeczeństwa (zgodnie z art. 37b ust. 2 pr. farm.) Uznaje się ponadto, że wyliczenie zawarte…

 • Od stycznia 2021 r. dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej

  Od nowego roku podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. W kwietniu 2020 r. Minister Zdrowia określił w drodze rozporządzenia nowe regulacje w zakresie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej, a także sposobów jej przetwarzania. Do końca 2020 r. podmioty mogą stosować przepisy poprzedniego rozporządzenia. Jedną z najważniejszych zmian…

 • W sprawie o ochronę dóbr osobistych sąd cywilny może zwolnić dostawcę Internetu z tajemnicy telekomunikacyjnej

  Sąd Najwyższy potwierdził możliwość zwolnienia dostawcy Internetu z tajemnicy telekomunikacyjnej przez sąd w procesie cywilnym o naruszenie dóbr osobistych. W sprawie cywilnej o ochronę dóbr osobistych sąd wystąpił do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (świadczeniodawcy usługi dostępu do Internetu) o przekazanie danych abonenta tej usługi (użytkownika sieci). Przedsiębiorca telekomunikacyjny odmówił udostępnienia danych abonenta powołując się na tajemnicę telekomunikacyjną.…

 • Wyzwania dla spółek w czasie pandemii: praca zdalna i działalność on-line

  Pandemia koronawirusa zmusza wiele spółek do zdalnego zarządzania oraz do zmiany modelu funkcjonowania i na pewno wpłynie na biznes także w dłuższej perspektywie, dlatego warto mądrze uelastyczniać modele działań i procedury. W niniejszym artykule wskazujemy na kilka istotnych obszarów od strony prawnej. Zdalne zarządzanie spółką Obecna sytuacja wymusza przejście na zdalne zarządzanie spółką lub co…

 • Spotkania on-line i webinary

  Od sierpnia umożliwiamy spotkania z klientami i konsultacje prawne on-line, a także rozpoczynamy serię webinarów. W czasie pandemii to najlepsza i najbezpieczniejsza forma spotkań, a także krok w stronę digitalizacji. Spotkania i konsultacje on-line Na ustalonych indywidualnie spotkaniach on-line (poprzez telefon, komunikatory lub programy do wideokonferencji) możemy porozmawiać o projektach, problemach i sprawach oraz zaproponować…

 • Umorzenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców bez potrzeby wniosku

  Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców udzielone przez starostę (za pośrednictwem urzędów pracy) w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 miały początkowo podlegać umorzeniu na wniosek przedsiębiorcy, ale czerwcowa nowelizacja ustawy zniosła ten wymóg. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców udzielone do kwoty 5.000 zł na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,…

 • UOKiK: T-Mobile ma zwrócić niewykorzystane środki na kartach prepaid

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał T-Mobile zwrócić abonentom usług przedpłacowych (prepaid) niewykorzystane środki na koncie. Jest to pierwsza tego typu decyzja nakazująca zwrot środków. Prezes UOKiK uznał, że brak zwrotu niewykorzystanych środków na kontach prepaid utrudnia abonentom zmianę operatora telekomunikacyjnego. Działanie takie w ocenie UOKiK narusza m.in.: art. 57 ust. 5 prawa telekomunikacyjnego…