Obsługa spółek i przedsiębiorców

Wsparcie na każdym etapie

Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek, przedsiębiorców, funduszy i instytucji. Doradzamy we wszystkich kwestiach prawnych związanych z aktywnością gospodarczą.

Pomagamy w założeniu działalności i utworzeniu spółki oraz zaprojektowaniu optymalnej struktury prawnej i podatkowej.

Doradzamy w zakresie bieżącej działalności (prawo gospodarcze, prawo spółek, umowy, transakcje, obsługa organów spółek, prawo pracy, podatki, ochrona danych osobowych) oraz na etapie jej rozwoju i ekspansji (tworzenie oddziałów, przedstawicielstw, przekształcenia, łączenia, inwestycje na rynkach zagranicznych).

W razie potrzeby doradzamy także w momentach kryzysowych i na etapie utraty płynności finansowej (postępowania naprawcze i upadłościowe, restrukturyzacja).

Kompleksowa obsługa

Oferujemy wsparcie i obsługę prawną dla wszystkich departamentów, działów oraz organów spółki, w tym obsługę prawną organów spółki, zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz wsparcie kadry zarządzającej i departamentów.

Przygotowujemy uchwały, regulaminy, umowy, zarządzenia i inne dokumenty prawne wewnętrzne i zewnętrzne.

Obsługujemy postępowania likwidacyjne oraz zakup i sprzedaż przedsiębiorstw.

Reprezentujemy w postępowaniach i negocjacjach (prawo procesowe), przygotowujemy oraz opiniujemy dokumenty i umowy, realizujemy audyty prawne, analizujemy i minimalizujemy ryzyka prawne.

Zajmujemy się łączeniem, podziałem i przekształcaniem spółek.

Świadczymy kompleksowe doradztwo regulacyjne i reprezentujemy przed regulatorami (m.in. KNF, UOKiK, UKE).

Doradzamy także w kwestii odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej w związku z prowadzeniem spółki lub zasiadaniem w organach spółki, a także w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych.

Skontaktuj się z nami