Spory, procesy i postępowania

Doświadczenie

Posiadamy bogate doświadczenie w obronie interesów naszych klientów we wszelkiego typu procesach, postępowaniach, sporach i negocjacjach,  w tym zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym.

Reprezentując klienta dążymy do możliwie najbardziej efektywnego rozwiązania sporu, starając się zminimalizować czas, ryzyko i koszty postępowania.

Nie szukamy konsensusu za wszelką cenę, ale zawsze podejmujemy próbę rozwiązania sprawy na etapie przedsądowym.

Zakres

Prowadzimy negocjacje i reprezentujemy klientów we wszystkich rodzajach spraw.

Posiadamy przygotowanie merytoryczne i doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, w tym negocjacji trudnych i windykacji należności.

Zajmujemy się opracowywaniem strategii procesowej, w tym analizą materiału dowodowego i przygotowaniem postępowania dowodowego oraz wyborem najlepszej drogi procesowej.

Reprezentujemy klientów w:

 • postępowaniach ugodowych,
 • procesach sądowych,
 • postępowaniach arbitrażowych,
 • postępowaniach administracyjnych,
 • postępowaniach sądowo-administracyjnych.

Wybrane obszary

Zajmujemy się m.in. następującymi sprawami:

 • spory związane z odpowiedzialnością cywilną;
 • spory na tle umów: interpretacja zapisów, nieważność, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy, zapłata;
 • konflikty pracownicze;
 • spory między wspólnikami w spółce;
 • windykacja należności, negocjacje spłaty należności;
 • dochodzenie zadośćuczynienia i zaniechania naruszeń;
 • dochodzenie zwrotu zawłaszczonej rzeczy;
 • konflikty majątkowe.
Skontaktuj się z nami