Outsourcing prawny

Idea i zalety

W ramach outsourcingu prawnego spółka lub instytucja może przekazać obsługę prawną i regulacyjną naszej kancelarii.

Outsourcing usług prawnych jest dobrą alternatywą dla tworzenia działu prawnego w spółce lub mocnym uzupełnieniem i wsparciem takiego działu.

Zespół naszej kancelarii wyspecjalizowany w doradztwie prawnym i regulacyjnym wspierać będzie spółkę w ramach jej aktywności gospodarczej zabezpieczając i minimalizując ryzyka prawne.

Klient uzyskuje dostęp do unikalnego doświadczenia i wiedzy zespołu pracowników i współpracowników kancelarii (prawników, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych) wyspecjalizowanych w wybranych obszarach prawno-podatkowych.

Przejście na model outsourcingu prawnego daje spółce nie tylko oszczędności finansowe, ale pozwala także skupić się na sprzedaży i innych ważniejszych operacyjnie obszarach biznesowych.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i poufność powierzonej obsługi prawnej zabezpieczone jest:

 • zarówno poprzez ustalone z klientem gwarancje i zasady umowne, proceduralne i techniczne,
 • jak i poprzez regulacje ustawowe (tajemnica zawodowa: adwokacka i radcowska) i objęte jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Zakres i obszary

W ramach obsługi działamy w ustalonym zakresie i według uzgodnionych reguł oraz procedur z zachowaniem bezpieczeństwa i poufności, w tym także jako merytoryczny departament prawny spółki.

Outsourcing prawny może obejmować kompleksową, pełną obsługę prawno-podatkową lub wybrane obszary, w tym:

 • obsługa prawna, regulacyjna i korporacyjna,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa władz i organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników), przygotowywanie i obsługa posiedzeń oraz doradztwo w bieżącej działalności i zarządzaniu spółką,
 • zabezpieczenie i wsparcie prawne departamentów,
 • zarządzanie umowami i dokumentami prawnymi, opiniowanie i negocjowanie umów,
 • obsługa prawna i podatkowa transakcji,
 • prawo pracy i HR,
 • audyty prawne i regulacyjne,
 • monitoring prawny,
 • regulacje, procedury, polityki wewnętrzne i zewnętrzne,
 • ochrona danych osobowych, w tym zabezpieczenie zgodności z RODO, zaprojektowanie systemu ochrony danych osobowych, kontrole i audyty, bieżące doradztwo, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (IOD),
 • reprezentacja przed podmiotami zewnętrznymi,
 • bezpieczeństwo i zabezpieczenie ciągłości biznesu,
 • prawo własności intelektualnej i prawo autorskie,
 • zarządzanie znakami towarowymi: rejestracja marki, znaków towarowych i monitoring naruszeń,
 • monitoring płatności i zarządzanie wierzytelnościami.
Skontaktuj się z nami