Nieruchomości

Kompleksowe rozwiązania

Zajmujemy się obsługą transakcji i projektów w zakresie nieruchomości prywatnych i komercyjnych.

Oferujemy kompleksowe usługi prawne i podatkowe w zakresie transakcji na rynku nieruchomości.

Pomagamy inwestorom indywidualnym i profesjonalnym podczas wszystkich faz inwestycji: od planowania inwestycji, poszukiwania nieruchomości aż po finalizowanie transakcji oraz zarządzanie nieruchomością.

Zajmujemy się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami klientów, w tym przygotowujemy plany w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomością, umowy, pełnomocnictwa oraz plany komercjalizacji.

Zajmujemy się wsparciem i obsługą prawną projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości z zastosowaniem różnych modeli biznesowych, finansowych i komercjalizacyjnych oraz projektów budowalnych i deweloperskich.

Audyty

Przygotowujemy audyty nieruchomości i przeprowadzamy badania due diligence nieruchomości.

Przygotowany raport z audytu lub badania due diligence nieruchomości obejmuje wszystkie istotne i określone aspekty oraz obszary, w tym analizę dokumentów, stanu prawnego i podatkowego, analizę ksiąg wieczystych, weryfikację roszczeń w stosunku do nieruchomości i obciążeń nieruchomości oraz analizę możliwości wykorzystania nieruchomości do określonego celu czy komercjalizacji.

Usługi komplementarne

Oferujemy także usługi komplementarne w zakresie nieruchomości obejmujące specjalistyczne wsparcie, pośrednictwo, asystę, reprezentację oraz doradztwo przy wyborze, zakupie, wynajmie, komercjalizacji, inwestycjach i opiece nad nieruchomościami.

Usługi komplementarne to usługi świadczone przez współpracujące z naszą kancelarią zaufane podmioty. Celem zaoferowania naszym klientom kompleksowych rozwiązań nawiązaliśmy współpracę z ze specjalistami i ekspertami o ugruntowanym dorobku i doświadczeniu oraz o sprawdzonych rekomendacjach.

Usługi obejmują następujące obszary:

  • pośrednictwo w zakresie sprzedaży, zakupu, wynajmu, wyszukiwania ofert i komercjalizacji nieruchomości prywatnych i komercyjnych,
  • obsługa i wsparcie inwestycji na rynku nieruchomości,
  • usługi wsparcia i outsourcingu dla deweloperów w zakresie obsługi i zarządzania sprzedażą,
  • zarządzanie i administrowanie nieruchomościami,
  • opieka nad nieruchomościami i reprezentacja właścicieli.
Skontaktuj się z nami