Close

Nieruchomości

Doradzamy w zakresie nieruchomości w Polsce i Hiszpanii, a nasze usługi obejmują kompleksową obsługę transakcji, doradztwo prawne i podatkowe, audyty nieruchomości oraz zarządzanie nieruchomościami. 

Kompleksowa obsługa transakcji

Pomagamy inwestorom indywidualnym i profesjonalnym podczas wszystkich faz inwestycji: od planowania inwestycji, poszukiwania nieruchomości aż po finalizowanie transakcji oraz zarządzenie nieruchomością.

Przygotowujemy oraz opiniujemy umowy, badamy stan prawny nieruchomości, reprezentujemy w negocjacjach i asystujemy przy podpisaniu aktu notarialnego.

Zakres doradztwa jest każdorazowo ustalany indywidualnie z klientem.


Nieruchomości w Polsce i Hiszpanii

Działamy na terenie Polski i Hiszpanii. W Polsce głównie w Warszawie i Wrocławiu, a w Hiszpanii Barcelona i Costa Brava, ale doradzamy również w zakresie nieruchomości położonych w innych miejscowościach i rejonach Polski oraz Hiszpanii.

Doradztwo i usługi obejmują m.in.:

 • kupno, wynajem i sprzedaż nieruchomości;
 • plany inwestycyjne w zakresie kupna nieruchomości;
 • przygotowanie strategii rentowności i komercjalizacji;
 • eksperytyzy i tłumaczenia;
 • zarządzanie i opieka nad nieruchomościami.


Audyty nieruchomości

Sprawdzamy nieruchomość przed transakcją pod względem prawno-podatkowym zabezpieczając interes klienta oraz weryfikujemy wszystkie dokumenty i zawierane umowy.

Przygotowany raport z audytu lub badania due diligence nieruchomości obejmuje wszystkie istotne i określone aspekty oraz obszary, w tym analizę dokumentów, stanu prawnego i podatkowego, analizę ksiąg wieczystych, weryfikację roszczeń w stosunku do nieruchomości i obciążeń nieruchomości oraz analizę możliwości wykorzystania nieruchomości do określonego celu czy komercjalizacji (np. wynajem turystyczny, sezonowy, działalność gospodarcza).

Doradzamy i analizujemy wszystkie dokumenty i umowy zawierane w procesie transakcji, w tym umowy z pośrednikami czy agencjami nieruchomości, umowy przedwstępne, deweloperskie, kupna – sprzedaży, a także koordynujemy negocjacje tych umów i ich przygotowanie (m.in. z notariuszem czy drugą stroną transakcji).


Doradztwo prawne i podatkowe

Specjalizujemy się w polskim i hiszpańskim prawie nieruchomości, a nasze usługi obejmują m.in. następujące obszary:

 • przygotowanie modelu prawnego najlepiej dopasowanego do inwestycji;
 • doradztwo w zakresie kupna, wynajmu i sprzedaży nieruchomości;
 • zabezpieczamy transakcję w zakresie wszystkich ryzyk prawnych i podatkowych;
 • pomoc przy negocjacjach i reprezentacja klienta;
 • sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości;
 • ekspertyzy nieruchomości, badanie parametrów technicznych, ekonomicznych i prawnych oceniających wartość rynkową w stosunku do aktualnego stanu na lokalnym rynku;
 • opiniowanie i przygotowywanie umów kupna, wynajmu i sprzedaży nieruchomości;
 • załatwienie formalności prawnych i podatkowych;
 • przygotowanie planu w zakresie utrzymania i zarządzania nieruchomością;
 • postępowania spadkowe w zakresie nieruchomości.


Asysta, reprezentacja i tłumaczenie

Reprezentujemy i asystujemy podczas procesu inwestycyjnego.

Doradzamy i pomagamy na każdym etapie.

Tłumaczymy dokumenty i umowy.

Wyjaśniamy wszystkie zawiłości prawne i podatkowe.


Administrowanie i zarządzanie nieruchomością

Zajmujemy się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami klientów.

Wybrane obszary w tym zakresie:

 • przygotowanie planu w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomością;
 • przygotowanie pełnomocnictw;
 • pomoc w zawarciu ubezpieczenia nieruchomości;
 • komercjalizacja nieruchomości;
 • wynajem nieruchomości, współpraca z agencjami nieruchomości, przygotowanie umowy najmu i wszelkich formalności prawno-podatkowych oraz nadzorowanie najmu;
 • wizytacja nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem i zakresem oraz sporządzanie i przekazanie właścicielowi raportu i wyników wizyty;
 • reprezentowanie właściciela na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej;
 • pomoc w zakresie opłat i wszystkich umów związanych z nieruchomością.