Nieruchomości

Zajmujemy się obsługą transakcji i projektów w zakresie nieruchomości prywatnych i komercyjnych.

Oferujemy kompleksowe usługi prawne i podatkowe w zakresie transakcji na rynku nieruchomości.

Pomagamy inwestorom indywidualnym i profesjonalnym podczas wszystkich faz inwestycji: od planowania inwestycji, poszukiwania nieruchomości aż po finalizowanie transakcji oraz zarządzanie nieruchomością.

Przygotowujemy audyty nieruchomości i przeprowadzamy badania due diligence nieruchomości.

Przygotowany raport z audytu lub badania due diligence nieruchomości obejmuje wszystkie istotne i określone aspekty oraz obszary, w tym analizę dokumentów, stanu prawnego i podatkowego, analizę ksiąg wieczystych, weryfikację roszczeń w stosunku do nieruchomości i obciążeń nieruchomości oraz analizę możliwości wykorzystania nieruchomości do określonego celu czy komercjalizacji.

Zajmujemy się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami klientów, w tym przygotowujemy plany w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomością, umowy, pełnomocnictwa oraz plany komercjalizacji.

Zajmujemy się wsparciem i obsługą prawną projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości z zastosowaniem różnych modeli biznesowych, finansowych i komercjalizacyjnych oraz projektów budowalnych i deweloperskich.