Niejasne zasady wypłat i naliczania opłat za dodatkowe usługi naruszają interesy konsumentów

Serwis Vinted został ukarany przez Prezesa UOKiK karą pieniężną w wysokości ponad 5,3 milionów złotych za niedozwolone praktyki naruszające interesy konsumentów.

Prezes UOKiK (decyzją z dnia 9 maja 2022 r., nr DOZIK-8/2022) ukarał serwis Vinted za stosowanie nieuczciwych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów polegających na:

  1. wprowadzającym w błąd nieinformowaniu konsumentów w jasny, jednoznaczny sposób oraz we właściwym czasie o tym, że otrzymanie przez nich środków pieniężnych z tytułu sprzedaży przedmiotów w serwisie Vinted.pl z wykorzystaniem usług zapewniających „Ochronę Kupującego” może wiązać się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków,
  2. wprowadzającym w błąd nieinformowaniu konsumentów w jasny, jednoznaczny sposób oraz we właściwym czasie o możliwości oraz sposobie dokonania zakupu przedmiotu wystawionego w serwisie Vinted.pl bez konieczności uiszczenia opłaty związanej z „Ochroną Kupującego”.

Oba działania w ocenie Prezesa UOKiK stanowią nieuczciwą praktykę rynkową, o której mowa w art. 6 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2070) oraz godzą w zbiorowe interesy konsumentów.

W pierwszy zarzucie dotyczącym osób sprzedających w serwisie chodziło o brak jasnej i uprzedniej informacji o tym, że dostęp do zarobionych pieniędzy może wiązać się z koniecznością spełnienia dodatkowych wymogów w zakresie weryfikacji tożsamości (dostawca usług płatności Adyen mógł żądać przedstawienia dowodu osobistego, prawa jazdy lub wyciągu z banku).

W drugim zarzucie dotyczącym kupujących w serwisie chodziło o brak rzetelnej informacji o sposobie zakupu bez ponoszenia opłat za tzw. „Ochronę Kupującego” (ochrona ta obejmowała bezpieczną płatność i zwrot pieniędzy, jeżeli kupiony przedmiot nie został wysłany lub dotarł uszkodzony). Opcja „Kup teraz” automatycznie naliczała dodatkową opłatę, a zakup bez niej wymagał, aby uzgodnić ze sprzedawcą inny sposób przekazania towaru i zapłaty (opcja „Zapytaj o przedmiot”).

Poza tym, że UOKiK uznał, że brak informowania o możliwości zakupu bez dodatkowych opłat jest działaniem wprowadzającym w błąd, to ponadto wskazał, że jeżeli opcja z naliczaniem tej opłaty byłaby jedyną, to powinna zostać uwzględniona w prezentowanej cenie sprzedawanego produktu.