Nowe zasady informowania o obniżkach cen i indywidualnym dostosowywaniu cen (dyrektywa Omnibus)

Unijna dyrektywa Omnibus wprowadza dla przedsiębiorców nowe obowiązki informacyjne w zakresie informowania o cenach sprzedawanych towarów i usług.

Nowe regulacje wprowadzają nowe obowiązki informacyjne, jeżeli nastąpiła obniżka towaru lub usługi. Zmiany mają zastosowanie zarówno do sprzedaży tradycyjnej, jak i online.

Od 28 maja 2022 r. przedsiębiorca musi nie tylko uwidocznić cenę oraz cenę jednostkową towaru lub usługi w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen, ale także:

  • w każdym przypadku obniżenia ceny towaru lub usługi uwidocznić obok informacji o obniżonej cenie również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki;
  • jeżeli dany towar lub usługa jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, musi uwidocznić również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego towaru lub usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

Powyższe informacje muszą być uwidocznione nie tylko w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług, ale także we wszystkich materiałach reklamowych.

Przedsiębiorcy muszą też informować o indywidualnym dostosowywaniu cen w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, jeżeli takie jest stosowane.

Niedostosowanie się do nowych obowiązków lub stosowanie fikcyjnych obniżek cen sankcjonowane jest nałożeniem kar finansowych.