Nowe zasady informowania o obniżkach cen i indywidualnym dostosowywaniu cen (dyrektywa Omnibus)

Unijna dyrektywa Omnibus wprowadza dla przedsiębiorców nowe obowiązki informacyjne w zakresie informowania o cenach sprzedawanych towarów i usług.

Nowe regulacje wprowadzają nowe obowiązki informacyjne, jeżeli nastąpiła obniżka towaru lub usługi. Zmiany mają zastosowanie zarówno do sprzedaży tradycyjnej, jak i online.

Od 28 maja 2022 r. przedsiębiorca musi nie tylko uwidocznić cenę oraz cenę jednostkową towaru lub usługi w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen, ale także:

  • w każdym przypadku obniżenia ceny towaru lub usługi uwidocznić obok informacji o obniżonej cenie również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki;
  • jeżeli dany towar lub usługa jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, musi uwidocznić również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego towaru lub usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

Powyższe informacje muszą być uwidocznione nie tylko w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług, ale także we wszystkich materiałach reklamowych.

Przedsiębiorcy muszą też informować o indywidualnym dostosowywaniu cen w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, jeżeli takie jest stosowane.

Niedostosowanie się do nowych obowiązków lub stosowanie fikcyjnych obniżek cen sankcjonowane jest nałożeniem kar finansowych.

Zajmujemy się doradztwem regulacyjnym oraz obsługą prawną spółek, zapraszamy do kontaktu.