Tag / Prawo spółek

  Loading posts...
 • Jakie dane musi podawać spółka z o.o.?

  Obowiązek podawania danych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pisma, zamówienia handlowe i strona internetowa Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, pisma i zamówienia handlowe (zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej), a także strona internetowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, muszą zawierać co najmniej: firmę spółki,…

 • Roszczenie o wypłatę zysku przedawnia się po 6 latach

  Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że roszczenie komandytariusza niebędącego przedsiębiorcą o wypłatę zysku w spółce komandytowej nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a co za tym idzie termin przedawnienia wynosi nie trzy lata, a sześć lat. Zagadnienie to było mocno dyskutowane, a stanowiska niejednoznaczne.  W odniesieniu do spółki cywilnej (w wydawałoby się podobnej sprawie) SN w…

 • Wyzwania dla spółek: praca zdalna i działalność on-line

  Pandemia koronawirusa zmusza wiele spółek do zdalnego zarządzania oraz do zmiany modelu funkcjonowania i na pewno wpłynie na biznes także w dłuższej perspektywie, dlatego warto mądrze uelastyczniać modele działań i procedury. W niniejszym artykule wskazujemy na kilka istotnych obszarów od strony prawnej. Zdalne zarządzanie spółką Obecna sytuacja wymusza przejście na zdalne zarządzanie spółką lub co…

 • Posiedzenia zarządu i organów spółki przez tele lub wideokonferencję

  W ramach rozwiązań prawnych tzw. tarczy antykryzysowej, do kodeksu spółek handlowych wprowadzono możliwość prowadzenia posiedzeń organów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych oraz podejmowania uchwał z wykorzystaniem nowych technologii, w tym poprzez tele lub wideokonferencję, bez konieczności dodatkowych zapisów w umowie lub statucie. Zarząd i rada nadzorcza Posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej mogą odbywać…

 • Dane osobowe w rejestrach spółek a prawo do bycia zapomnianym

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący prawa do bycia zapomnianym w stosunku do danych figurujących w rejestrze spółek. Sprawa trafiła do TSUE w trybie pytania prejudycjalnego zadanego przez włoski sąd. Zarządca nieruchomości pozwał włoską izbę handlową za szkodę, jaką poniósł w związku z brakiem anonimizacji danych wskazujących na jego powiązanie ze spółką, której ogłoszono…

 • Informatyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  9 stycznia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie usprawniające proces zakładania i podejmowania czynności w spółce z o.o. Rozporządzenie precyzuje wymagania dotyczące założenia konta użytkownika w systemie teleinformatycznym, korzystania z niego, a także tryb i warunki uwierzytelniania czynności podejmowanych w systemie teleinformatycznym. Konto po uwierzytelnieniu umożliwia m.in. zawarcie umowy spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy,…