Tag / Prawo spółek

  Ładowanie…
 • Wyzwania dla spółek: praca zdalna i działalność on-line

  Pandemia koronawirusa zmusza wiele spółek do zdalnego zarządzania oraz do zmiany modelu funkcjonowania i na pewno wpłynie na biznes także w dłuższej perspektywie, dlatego warto mądrze uelastyczniać modele działań i procedury. W niniejszym artykule wskazujemy na kilka istotnych obszarów od strony prawnej. Zdalne zarządzanie spółką Obecna sytuacja wymusza przejście na zdalne zarządzanie spółką lub co…

 • Posiedzenia zarządu i organów spółki przez tele lub wideokonferencję

  W ramach rozwiązań prawnych tzw. tarczy antykryzysowej, do kodeksu spółek handlowych wprowadzono możliwość prowadzenia posiedzeń organów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych oraz podejmowania uchwał z wykorzystaniem nowych technologii, w tym poprzez tele lub wideokonferencję, bez konieczności dodatkowych zapisów w umowie lub statucie. Zarząd i rada nadzorcza Posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej mogą odbywać…

 • Dane osobowe w rejestrach spółek a prawo do bycia zapomnianym

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący prawa do bycia zapomnianym w stosunku do danych figurujących w rejestrze spółek. Sprawa trafiła do TSUE w trybie pytania prejudycjalnego zadanego przez włoski sąd. Zarządca nieruchomości pozwał włoską izbę handlową za szkodę, jaką poniósł w związku z brakiem anonimizacji danych wskazujących na jego powiązanie ze spółką, której ogłoszono…

 • Informatyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  9 stycznia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie usprawniające proces zakładania i podejmowania czynności w spółce z o.o. Rozporządzenie precyzuje wymagania dotyczące założenia konta użytkownika w systemie teleinformatycznym, korzystania z niego, a także tryb i warunki uwierzytelniania czynności podejmowanych w systemie teleinformatycznym. Konto po uwierzytelnieniu umożliwia m.in. zawarcie umowy spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy,…