Nowe prawo komunikacji elektronicznej

W najbliższym czasie wejdzie w życie nowe prawo komunikacji elektronicznej, które zastąpi dotychczasowe prawo telekomunikacyjne.

Zmiany mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy europejskiej 2018/1972 ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej.

Wdrożenie ma nastąpić poprzez uchwalenie nowej ustawy „prawo komunikacji elektronicznej” oraz ustawy wprowadzającej.

Nowe prawo ma kompleksowo regulować komunikację elektroniczną, w tym m.in.:

  • wykonywanie działalności w sektorze telekomunikacyjnym,
  • obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
  • gospodarowanie częstotliwościami i zasobami numerów,
  • funkcjonowanie multipleksów,
  • prawa użytkowników końcowych.

W zakresie obsługi przez operatorów telekomunikacyjnych użytkowników końcowych nowa ustawa porządkuje dotychczasowe regulacje i wprowadza szereg zmian, w tym:

  • nakłada nowe obowiązki informacyjne przy zawieraniu umowy i w trakcie świadczenia usług,
  • a w przypadku usług przedpłacowych wprowadza po raz pierwszy obowiązek zwrotu niewykorzystanych środków na koncie.

Zajmujemy się obsługą spółek i rynkiem telekomunikacji, zapraszamy do kontaktu i współpracy.