Tag / Telekomunikacja

  Loading posts...
 • Operator telekomunikacyjny ukarany karą 250 tyś. zł za brak powiadomienia o naruszeniu danych osobowych

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na operatora telekomunikacyjnego P4 (sieć Play) 250 tyś. zł kary pieniężnej w związku z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Stan faktyczny Klient zawarł z operatorem w punkcie sprzedaży umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych wskazując w niej adres e-mail do kontaktu, na który operator wysłał abonentowi pełny zestaw dokumentów…

 • Nowe prawo komunikacji elektronicznej

  W najbliższym czasie wejdzie w życie nowe prawo komunikacji elektronicznej, które zastąpi dotychczasowe prawo telekomunikacyjne. Zmiany mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy europejskiej 2018/1972 ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Wdrożenie ma nastąpić poprzez uchwalenie nowej ustawy „prawo komunikacji elektronicznej” oraz ustawy wprowadzającej. Nowe prawo ma kompleksowo regulować komunikację elektroniczną, w tym m.in.:…

 • UOKiK bada naliczanie opłat za infolinię i diagnozę uszkodzenia

  UOKiK prowadzi kolejne postępowanie na rynku telekomunikacyjnym, w którym kwestionowane są praktyki operatora telekomunikacyjnego. UOKiK kwestionuje (po skargach konsumentów) dwie praktyki Orange: UOKiK prowadzi postępowanie w tej sprawie, które może zakończyć się decyzją nakładającą karę finansową na operatora. W poprzednio prowadzonym postępowaniu przeciwko operatorom telekomunikacyjnym UOKiK zakwestionował naliczanie opłat za usługi dodatkowe bez wyraźnej zgody konsumentów…

 • Klauzule waloryzacyjne na rynku telekomunikacyjnym

  Część operatorów telekomunikacyjnych zdecydowała się na wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych (zwanych także klauzulami inflacyjnymi czy indeksacyjnymi). Obecne i popularne do tej pory na telekomunikacyjnym rynku hurtowym klauzule waloryzacyjne operatorzy wprowadzają teraz także na rynku detalicznym w umowach z klientami. W kontekście ceny usług telekomunikacyjnych klauzule waloryzacyjne pozwalają na podwyższenie (lub obniżenie) już po zawarciu umowy ceny…

 • Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

  21 grudnia 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja prawa telekomunikacyjnego. Łatwiejsze rozwiązanie umowy W przypadku umów telekomunikacyjnych zawieranych w formie dokumentowej będzie można rozwiązać je również z zachowaniem tej formy. Po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy operator telekomunikacyjny w ciągu 1 dnia roboczego zawiadamia abonenta o otrzymaniu wypowiedzenia poprzez SMS (w przypadku wskazania przez abonenta…

 • „Z zastrzeżeniem” a zakres tajemnicy telekomunikacyjnej po zmianach RODO

  Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego w związku z RODO modyfikuje przepisy dotyczące tajemnicy telekomunikacyjnej oraz wykreśla katalog danych osobowych, które operatorzy mogli przetwarzać na podstawie ustawy. Tajemnica telekomunikacyjna obejmuje dane dotyczące użytkownika, treść indywidualnych komunikatów, dane transmisyjne, dane o lokalizacji oraz dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci. I tak w zakresie danych dotyczących użytkownika (wskazanych…

 • Zmiany w prawie telekomunikacyjnym w związku z RODO

  Kolejny pakiet modyfikacji w związku z obowiązywaniem RODO, który wejdzie w życie 4 maja 2019 r., obejmuje również zmiany w prawie telekomunikacyjnym. Wskazujemy na dwie istotne w naszej ocenie zmiany dla branży telekomunikacyjnej. Zgoda abonenta Dotychczasowe regulacje prawa telekomunikacyjnego w zakresie zgody abonenta lub użytkownika końcowego (do tej pory regulowane w art. 174 PT), zastąpione…

 • Sprzedaż kart pre-paid zarejestrowanych na inne osoby legalna

  Zdaniem Anny Streżyńskiej, ministra cyfryzacji w rządzie Beaty Szydło, sprzedaż kart pre-paid zarejestrowanych na inne osoby jest legalna i dopuszczalna. Przypomnijmy, że ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 904) zmieniająca prawo telekomunikacyjne, wprowadziła obowiązek rejestracji abonentów usług przedpłacowych (kart pre-paid). Anna Streżyńska, minister cyfryzacji w…

 • Bezprawne przedłużanie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

  Zakwestionowana przez UOKiK praktyka operatora polegała na „automatycznym przedłużaniu umów o kolejny czas oznaczony w sytuacji braku działania ze strony konsumentów” – w przypadku Neostrady operator przedłużał umowę o kolejne 6 miesięcy, a w przypadku pozostałych umów stacjonarnych nawet o 12 lub 24 miesiące. Marek Niechciał, prezes UOKiK, wskazał, że „przedłużenie umowy przez abonenta na…