Telekomunikacja

Kompleksowe wsparcie

Posiadamy bogate i wszechstronne doświadczenie w zakresie obsługi prawnej i regulacyjnej operatorów telekomunikacyjnych oraz innych spółek z branży telekomunikacyjnej.

Nasze doświadczenie obejmuje wszystkie aspekty prawne i regulacyjne działalności podmiotów na rynku telekomunikacyjnym.

Wybrane obszary

Nasze wsparcie i doradztwo obejmuje m.in.:

 • obsługa korporacyjna spółek i jej organów,
 • przekształcania podmiotowe,
 • bieżący monitoring otoczenia prawnego spółki w obszarze prawa telekomunikacyjnego i prawa komunikacji elektronicznej,
 • przygotowanie oraz opiniowanie projektów regulaminów świadczenia usług, promocji, wzorów umów, konkursów, loterii,
 • obsługa procesów reklamacyjnych,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów pism w toku obsługi abonentów,
 • obsługa regulacyjna,
 • obsługa prawna działań sprzedażowych i posprzedażowych oraz relacji z klientami,
 • bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych,
 • wsparcie prawne w zakresie nowych projektów,
 • obsługa i zarządzanie procesami obsługi wierzytelności oraz upadłości,
 • reprezentacja przed regulatorami, w tym UKE, UOKiK i KNF,
 • obsługa prawna sporów sądowych związanych z działalnością spółki, w tym prowadzonych przed sądem polubownym przy Prezesie UKE.
Skontaktuj się z nami