Tag / Prawo pracy

  Ładowanie…
 • Ważne zmiany w kodeksie pracy

  26 kwietnia 2023 r. wchodzą w życie ważne zmiany w kodeksie pracy dostosowujące polskie przepisy do regulacji europejskich. Zmiany implementują do polskich przepisów dwie dyrektywy europejskie: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Wybrane obszary zmian: zmiana treści umowy o pracę…

 • Kontrola trzeźwości pracowników, nowelizacja Kodeksu pracy

  Nowelizacja Kodeksu pracy uchwalona przez Sejm obejmuje nowe przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników.  Nowe przepisy zakładają, że kontrolę trzeźwości pracodawca może prowadzić, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób albo ochrony mienia.  Kontrola nie może naruszać godności ani innych dóbr osobistych pracownika, a obejmuje badanie metodami niewymagającymi badania laboratoryjnego za…

 • Zmiany w kodeksie pracy

  Sejm przyjął prezydencką nowelizację kodeksu pracy. Uznając za nieuzasadnione dotychczasowe zróżnicowanie oraz odmienne ukształtowanie w kodeksie pracy konsekwencji naruszenia dyskryminacji i nierównego traktowania, autorzy projektu wprowadzają otwarty katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację. Zmiana spowoduje, jak czytamy w uzasadnieniu, że „każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację”. Do tej pory, aby pracownik mógł…

 • Nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników

  Podpisana przez prezydenta 3 kwietnia (prawie trzy lata po wejściu w życie RODO) ustawa wdrażająca RODO modyfikuje ponad 150 ustaw i wprowadza kilka istotnych zmian dla pracodawców. Po wejściu w życie nowych przepisów pracodawca od kandydatów do pracy będzie mógł żądać następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz danych kontaktowych (wskazanych przez…

 • Czy pozostawanie „pod telefonem” to czas pracy?

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku w sprawie C-518/15 wyjaśnił, jak należy rozumieć unijne pojęcie czasu pracy w kontekście pozostawania na dyżurze „pod telefonem”. Według unijnej dyrektywy czas pracy to każdy okres, podczas którego pracownik pracuje, jest do dyspozycji pracodawcy oraz wykonuje swoje działania lub spełnia obowiązki zgodnie z przepisami prawa krajowego lub praktyką…