Ważne zmiany w kodeksie pracy

26 kwietnia 2023 r. wchodzą w życie ważne zmiany w kodeksie pracy dostosowujące polskie przepisy do regulacji europejskich.

Zmiany implementują do polskich przepisów dwie dyrektywy europejskie:

 • w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE
 • oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Wybrane obszary zmian:

 • zmiana treści umowy o pracę (nowe składniki formalne i zmodyfikowany katalog warunków pracy i płacy);
 • zwiększenie obowiązków informacyjnych (w tym zmiana i rozszerzenie informacji przekazywanych pracownikowi oraz możliwość przekazywania w formie elektronicznej);
 • uregulowanie wolności zatrudnienia (możliwość dodatkowego zatrudnienia);
 • zmiany w zakresie umów na okres próbny (m.in. czas trwania, kwestie wydłużenia oraz ponownego zawarcia);
 • nowe uprawnienia pracownika: wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy;
 • zmiany w wypowiadaniu umów o pracę i w zakresie ochrony pracownika przed rozwiązaniem umowy o pracę;
 • zwiększenie prawa do przerwy w pracy;
 • zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej;
 • nowe regulacje w zakresie uprawnień pracowników związane z rodzicielstwem, w tym w zakresie urlopów, ochrony, dni wolnych oraz organizacji pracy.