Ładowanie…
  • Dominujący wspólnik spółki nie podlega ubezpieczeniom społecznym

    Sąd Najwyższy uchwałą rozstrzygnął kwestie, czy wspólnik posiadający 99 procent udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych.  ZUS wielokrotnie stawał na stanowisku, wbrew jasnym zapisom ustawy, że w takim przypadku wspólnik powinien opłacać składki na ubezpieczenie społeczne. Sąd Apelacyjny w Lublinie w toku jednej z rozpatrywanych spraw przesłał do Sądu Najwyższego do…

  • Rozstrzygnięcie UODO dotyczące kart SIM i infolinii

    UODO uznał, że kontakty zmieszczone na karcie SIM mogą zostać uznane za marketing bezpośredni, a odmowa ponownego kontaktu telefonicznego przekazana podczas rozmowy telefonicznej stanowi sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Kontakty na karcie SIM stanowiące marketing bezpośredni Jeden z operatorów telekomunikacyjnych na karcie SIM zapisał bez możliwości usunięcia kontakty SDN, które były skrótami…

  • Dostęp i logowanie do systemu byłego pracownika narusza RODO

    Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na decyzję UODO nakładającą na jeden z banków karę pieniężną w kwocie 545 tysięcy złotych. Były pracownik banku po zakończeniu zatrudnienia cały czas posiadał dostęp do profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i logował się do tej platformy. UODO nałożył na administratora karę pieniężną oraz nakazał zawiadomienie…