Dominujący wspólnik spółki nie podlega ubezpieczeniom społecznym

Sąd Najwyższy uchwałą rozstrzygnął kwestie, czy wspólnik posiadający 99 procent udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych.  ZUS wielokrotnie stawał na stanowisku, wbrew jasnym zapisom ustawy, że w takim przypadku wspólnik powinien opłacać składki na ubezpieczenie społeczne.

Sąd Apelacyjny w Lublinie w toku jednej z rozpatrywanych spraw przesłał do Sądu Najwyższego do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne pytając, czy wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów zapewniających mu możliwość swobodnego kształtowania treści uchwał na zgromadzeniu wspólników i podejmowania decyzji dotyczących działalności spółki podlega ubezpieczeniom społecznym (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).

Zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uznaje się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, a ta – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy – podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wielokrotnie stał na stanowisko, że wspólnik dominujący, który de facto samodzielnie decyduje o działaniach spółki, jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą i powinien podlegać ubezpieczeniom społecznym.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 lutego 2024 r. (sygn. III UZP 8/23) rozstrzygnął jednoznacznie, że na podstawie wyżej cytowanych przepisów wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym.