Tag / Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    Ładowanie…
  • Dane, które muszą podawać spółki z o.o. w pismach, zamówieniach, oświadczeniach i na stronie internetowej

    Obowiązek podawania danych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pisma, zamówienia handlowe i strona internetowa Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, pisma i zamówienia handlowe (zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej), a także strona internetowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, muszą zawierać co najmniej: firmę spółki,…

  • Protokołowanie uchwał zarządu

    Uchwały zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą być protokołowane. Nowelizacja kodeksu spółek handlowych od 13 października 2022 r. wprowadziła taki obowiązek. Zgodnie z art. 208(1) KSH uchwały zarządu sp. z o.o. muszą być protokołowane, a protokół powinien zawierać: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Dodatkowo w protokole…