Kolejne obowiązki informacyjne przy obniżce cen towarów i usług

Od 1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie kolejne regulacje wdrażające dyrektywę Omnibus wprowadzające nowe obowiązki informacyjne przy obniżce cen za towary lub usługi. 

Pierwszy pakiet zmian został wprowadzony w maju 2022 r., o którym pisaliśmy w osobnym artykule.

Od tego roku dodatkowo przy obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie należy uwidocznić również informację o najniższej cenie danego towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie należy opublikować również informację o najniższej cenie towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania danego towaru lub usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

Informacje te muszą znaleźć się zarówno w miejscu ekspozycji czy sprzedaży towaru/usługi, jak i w ich reklamie. 

Brak publikowania powyższych informacji jest sankcjonowane karą pieniężną w wysokości do 20.000 zł nakładaną przez wojewódzką inspekcję handlową (w przypadku braku wykonywania tego obowiązku co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy kara ta może wzrosnąć do 40.000 zł).