Zdalne zarządzanie spółką

Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z przejściem na model zdalnego zarządzania spółką oraz obsługą organów spółki (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników czy akcjonariuszy).

Doradzamy m.in. w następujących aspektach:

 • zabezpieczenie ciągłości zarządzania spółką i jej funkcjonowania,
 • system pełnomocnictw i umocowań,
 • zarządzanie umowami i obieg dokumentów, digitalizacja i alternatywy dla papierowej wersji umów i dokumentów,
 • aktualizacja procesów wewnętrznych,
 • przygotowujemy właściwe zapisy w umowach czy statutach spółki,
 • projektujemy procedury z uwzględnieniem zabezpieczenia obiegu danych osobowych,
 • zastosowanie nowych technologii w systemie pracy,
 • bezpieczeństwo i kontrola pracy zdalnej,
 • ochrona danych osobowych przetwarzanych poza zakładem pracy,
 • zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • przygotowujemy i obsługujemy posiedzenia władz spółki,
 • zmiana modelu handlowego, w tym przejście na e-commerce.

Zapraszamy też do zapoznania się z ofertą outsourcingu prawnego dla spółek.