Zarządzanie umowami

Prawo umów

Oferujemy usługi kompleksowego zarządzania umowami: obsługujemy, tworzymy, modyfikujemy, opiniujemy, negocjujemy, zabezpieczamy ryzyka i zarządzamy umowami klientów.

Kompleksowe wsparcie

Tworzymy i negocjujemy umowy (także wielojęzyczne) uwzględniając specyfikę branży i przedmiot oraz dobierając odpowiednie formy jej zabezpieczenia.

Analizujemy projekty i zawarte umowy, m.in. pod kątem ryzyka prawno-biznesowego. Weryfikacja ułatwia podjęcie decyzji czy umowa wymaga dalszego modelowania lub zmiany i czy istnieje (i jakie) ryzyko współpracy.

Modyfikujemy umowy, zarówno te oparte na stosowanych powszechnie wzorach i klauzulach, jak i nowych konstrukcjach.

Dostosowujemy umowy do nowych regulacji prawnych (m.in. RODO/GDPR) i wewnętrznych polityk oraz regulacji firmy.

Zarządzamy umowami, tworzymy wzory, budujemy procesy przepływu dokumentów, efektywne procedury podpisywania/ egzekucji dokumentów oraz procesy autoryzacji i archiwizacji kontraktów.

Skontaktuj się z nami