Tag / Usługi płatnicze

    Loading posts...
  • Duże zmiany w usługach płatniczych

    Rząd przedstawił projekt zmian dotyczących ustawy o usługach płatniczych będących implementacją prawa unijnego. Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie nowych kategorii dostawców, m.in. ustawa wprowadza kategorię dostawcy prowadzącego rachunek, dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej oraz dostawcy świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku. Poszerzenie katalogu dostawców związane jest również z dodaniem nowych typów usług,…