Close

Znaki towarowe

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie prawa znaków towarowych, reprezentujemy przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem ds. Własności Intelektualnej UE, a także zajmujemy się monitoringiem i dochodzeniem naruszeń.

Rejestracja znaków towarowych w Polsce i UE

Zajmujemy się rejestracją znaków towarowych w Polsce i Unii Europejskiej oraz reprezentujemy przed polskim Urzędem Patentowym i przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej w Alicante.


Monitoring naruszeń

Zajmujemy się monitoringiem i dochodzeniem naruszeń praw do znaku towarowego.


Prawo własności intelektualnej

Doradzamy w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym m.in. wzorów towarowych i przemysłowych, prawa autorskiego, licencji oraz promocji i reklamy.