Close

Znaki towarowe

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie prawa znaków towarowych, reprezentujemy przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem ds. Własności Intelektualnej UE, a także zajmujemy się monitoringiem i dochodzeniem naruszeń.

Rejestracja znaków towarowych w Polsce

Zajmujemy się rejestracją znaków towarowych i reprezentujemy przed polskim Urzędem Patentowym.


Rejestracja znaków towarowych w UE

Zajmujemy się rejestracją znaków towarowych i reprezentujemy przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej.


Monitoring i dochodzenie naruszeń

Zajmujemy się monitoringiem i dochodzeniem naruszeń praw do znaku towarowego.


Prawo własności intelektualnej

Doradzamy w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym m.in. wzorów towarowych i przemysłowych, prawa autorskiego, licencji oraz promocji i reklamy.


Zapraszamy do kontaktu →