Windykacja należności

Zajmujemy się kompleksową windykacją należności i zarządzaniem wierzytelnościami.

Nasze usługi obejmują:

  • prewencję i monitoring płatności oraz badanie sytuacji finansowej kontrahenta,
  • etap przedsądowy (windykacja polubowna, negocjacje, mediacje),
  • etap sądowy (sądowy proces o zapłatę),
  • etap egzekucyjny (postępowanie komornicze).

Zajmujemy się dochodzeniem, uznawaniem i odzyskiwaniem należności (długów) zagranicznych, w tym zarówno zagranicznych w Polsce, jak i polskich za granicą.

Wykonujemy audyty i badania due diligence portfeli wierzytelności (analiza struktury portfela, charakterystyka wierzytelności, sposoby i jakość zabezpieczeń, ocena czynników ryzyka i rentowność).

Zajmujemy się zabezpieczaniem prawnym należności pod kątem skutecznej i szybkiej egzekucji w przypadku braku zapłaty. Wykorzystujemy wszystkie prawnie dopuszczalne metody zabezpieczania, takie jak poręczenie, weksel, gwarancje, poddanie się egzekucji, cesja, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw, jak i te mniej znane i wypracowane przez praktykę.