Tag / Zarząd

    Ładowanie…
  • Protokołowanie uchwał zarządu

    Uchwały zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą być protokołowane. Nowelizacja kodeksu spółek handlowych od 13 października 2022 r. wprowadziła taki obowiązek. Zgodnie z art. 208(1) KSH uchwały zarządu sp. z o.o. muszą być protokołowane, a protokół powinien zawierać: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Dodatkowo w protokole…