Tag / Wymóg przejrzystości

    Loading posts...
  • Wymóg przejrzystości warunków umownych w umowach o kredyt w walucie obcej

    Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wskazał, jak należy interpretować wymóg wyrażenia postanowienia umownego prostym i zrozumiałym językiem (na przykładzie umowy kredytu w walucie obcej). Zdaniem TSUE wymogu przejrzystości warunków umownych (ujętego w dyrektywie UE 93/13) nie można zawężać do zrozumiałości tych warunków pod względem formalnym i gramatycznym, lecz przeciwnie, w relacji przedsiębiorca i konsument dyrektywa…