Tag / Social Media

    Ładowanie…
  • RODO: 265 mln EUR kary dla Meta Platforms (Facebook) za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych

      Wysoka kara dla facebooka za naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych. Irlandzki organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych (Data Protection Commission) przyjął decyzję (przy współpracy z innymi organami nadzorczymi z UE), w której ukarał Meta Platforms Ireland Limited (Facebook) naganą i nakazem doprowadzenia przetwarzania danych osobowych do zgodności z prawem poprzez przyjęcie określonych działań…

  • Wtyczka społecznościowa na stronie internetowej a RODO

    Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał podmiot umieszczający wtyczkę Facebooka za współadministratora danych w odniesieniu do operacji gromadzenia danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową i ich ujawniania poprzez transmisję. Jednocześnie TSUE ograniczył odpowiedzialność podmiotu publikującego na swojej stronie wtyczkę społecznościową do tych operacji lub zestawu operacji, które realizują wyżej wymienione cele. Powołując się na wspominany…