Tag / Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

    Ładowanie…
  • Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i nowe obowiązki

    Od 13 lipca 2018 r. obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, która wprowadza nowe obowiązki dla spółek, przedsiębiorców i innych podmiotów.  Instytucje obowiązane Ustawa nakłada szereg obowiązków na instytucje obowiązane, którymi zgodnie z ustanowioną definicją są: banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe; spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe; krajowe instytucje płatnicze,…