Tag / Prawo w biznesie

    Loading posts...
  • Odpowiedzialność pełnomocnika spółki

    Zarządy spółek w celu zwiększenia operacyjności nierzadko ustanawiają dodatkowych reprezentantów do wykonywania określonych zadań w imieniu spółki. Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna mająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoba, której udzielono pełnomocnictwa może działać w jego granicach, a odpowiedzialność za…