Tag / Prawo suplementów diety

    Loading posts...
  • Nowe zasady reklamy suplementów diety

    25 listopada 2019 r. nadawcy telewizyjni i organizacje zrzeszające producentów suplementów diety podpisali porozumienie dotyczące sposobu reklamowania suplementów diety. Samoregulacja i uzupełnienie Porozumienie ma charakter samoregulacji i uszczegóławia w praktyce obowiązujące w tym zakresie przepisy w odniesieniu do reklamy telewizyjnej. Zgodnie z art. 7 rozporządzenia 1169/2011 (do którego nawiązuje w preambule porozumienie) informacje na temat żywności…