Tag / Prawo procesowe

    Loading posts...
  • Rozszerzenie zastosowania postępowania uproszczonego w KPC

    Do Sejmu wpłynął projekt ustawy zmieniającej Kodeks postępowania cywilnego w zakresie spraw, do których sądy rejonowe stosują postępowanie uproszczone. Proponowana zmiana prowadzi do rozszerzenia stosowania postępowania uproszczonego przez sądy rejonowe do roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 tys. zł, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub…