Tag / Prawo lotnicze

  Loading posts...
 • Do którego przewoźnika po odszkodowanie?

  TSUE wyjaśnił jak należy rozumieć pojęcie „obsługującego przewoźnika lotniczego” w przypadku dwóch podmiotów obsługujących lot. Sprawa zawisła przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w związku z pytaniem niemieckiego sądu o interpretację przepisów unijnego rozporządzenia 261/2004 dotyczących określenia obsługującego przewoźnika lotniczego w przypadku zawarcia umowy o dzierżawę samolotu wraz z załogą. Tło sprawy Niemiecka spółka TUIFly…

 • Odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot pomimo strajku pracowników

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził, że „dziki strajk” załogi w następstwie niespodziewanej zapowiedzi restrukturyzacji przedsiębiorstwa nie stanowi „nadzwyczajnej okoliczności” zwalniającej przewoźnika z obowiązku wypłaty odszkodowania. Tło sprawy Sprawa dotyczyła niemieckiego przewoźnika, który bez zapowiedzi poinformował pracowników o planach restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W następstwie tych działań procentowy udział nieobecności pracowników z powodu choroby ­– wynoszący zwykle…

 • Podwykonawstwo w lotach łączonych – gdzie można dochodzić odszkodowania?

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wyjaśnił sprawę właściwości sądowej i miejsca wykonania umowy w sprawach o dochodzenie odszkodowania za opóźnienie w pierwszym z lotów łączonych wykonywanych przez różnych przewoźników. Ramy prawne Zgodnie z prawem UE osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego, może być pozwana w innym państwie członkowskim m. in. w przypadku,…

 • Linia lotnicza musi udowodnić, że poinformowała o odwołaniu lotu

  Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że na przewoźniku lotniczym ciąży obowiązek udowodnienia, że pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu ponad dwa tygodnie przed planowanym terminem, a w przypadku braku takiego dowodu, przewoźnik zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania. W sprawie odszkodowania za odwołanie lotu, niderlandzki sąd zadał pytanie Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące obowiązku ciążącego na…

 • Termin przedawnienia roszczeń pasażerskich

  Sąd Najwyższy (SN) w uchwale stwierdził, że roszczenie o odszkodowanie przewidziane w rozporządzeniu nr 261/2004, przedawnia się w terminie rocznym zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi umowy przewozu. Prawo do odszkodowania przysługuje na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na…