Tag / Prawo dla każdego

  Loading posts...
 • Pierwsza kopia dokumentacji medycznej bezpłatna

  Od 4 maja, w związku ze zmianą ustawy o prawach pacjenta, pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej w określonych formach jest bezpłatne. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnić pacjentowi jego dokumentację medyczną. Udostępnianie może nastąpić w różnych formach, m.in. przez sporządzenie wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków, a także w postaci skanu przekazanego drogą mailową lub na…

 • Działalność bez zgłoszenia (nierejestrowana)

  Od 30 kwietnia 2018 r. można prowadzić działalność nierejestrową (nieewidencjonowaną). Zgodnie z ustawą, nie wymaga rejestracji działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. w 2018 r. 1050 zł, a w 2019 r. 1125 zł. „Przychód” w rozumieniu ustawy oznacza kwoty należne,…

 • Przelew na złe konto

  Od 2011 r. po wejściu w życie ustawy o usługach płatniczych banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe nie musiały weryfikować zgodności numeru rachunku bankowego odbiorcy przelewu z jego danymi. Obecnie banki (dostawcy usług płatniczych) będą obowiązane podjąć działania w celu odzyskania kwoty błędnie wykonanej transakcji płatniczej i poinformować odbiorcę o nieprawidłowym przelewie. Jeżeli w terminie miesiąca…

 • Odległość w lotach łączonych przy odszkodowaniu za opóźnienie

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wskazał, jak należy określać odległość lotu z przesiadkami przy ustalaniu wysokości odszkodowania. Pytanie zadane przez niemiecki sąd dotyczyło lotu z Rzymu do Hamburga z przesiadką w Brukseli, który był opóźniony o 3 godziny i 50 minut. Bezspornym w postępowaniu był fakt przysługiwania odszkodowania pasażerom (zgodnie z rozporządzeniem nr 261/2004), jednak…

 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

  Od stycznia wejdzie w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich obejmująca przedsiębiorców działających przez sklepy stacjonarne lub internetowe. Ustawa (będąca implementacją europejskiej dyrektywy 2013/11/UE) ma określać podmioty (wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK), do których będzie można skierować rozwiązanie sporu powstałego pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Pozasądowe rozwiązanie sporu będzie dobrowolne i będą musiały…