Tag / Prawo cywilne

  Loading posts...
 • Czy umieszczoną na ogólnodostępnej stronie internetowej fotografię można użyć na swojej stronie?

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odpowiedział na pytanie zadane przez niemiecki sąd w sprawie użycia fotografii cudzego autorstwa. Sprawa Sprawa trafiła do niemieckiego sądu z powództwa autora fotografii, którego zdjęcie zostało użyte i umieszczona na stronie internetowej (pewnej niemieckiej szkoły) bez jego zgody. Autor zdjęcia udzielił zgody na użytkowanie fotografii wyłącznie podmiotom zarządzającym inną stroną…

 • Kiedy przedsiębiorca może wysłać ofertę mailem?

  Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z przepisów regulujących kwestie tzw. mailingu reklamowego, czyli przesyłania ofert lub zapytań ofertowych pocztą elektroniczną.  Wysłanie przez przedsiębiorcę maila do potencjalnego kontrahenta (klienta) z przedstawieniem swojego produktu albo usługi oznacza przesłanie informacji handlowej, którą jest każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy. Wiadomość…

 • Przedawnienie i jego skutki

  Przedawnienie roszczenia to instytucja prawa cywilnego ustalająca skutki prawne związane z upływem określonego czasu od powstania wymagalnej wierzytelności. Instytucja przedawnienia dotyczy wyłącznie roszczeń majątkowych, wyłączone z jej stosowania jest m.in. roszczenie o ochronę dóbr osobistych. Istotą przedawnienia jest to, że po upływie określonego w przepisach czasu, dłużnik może podnieść zarzut przedawnienia, co jest równoznaczne z…

 • Skrócenie terminów przedawnienia roszczeń

  Rozpoczął się proces legislacyjny dotyczący zmiany terminów przedawnienia roszczeń, w tym roszczeń przeciwko konsumentom. W obecnym stanie prawnym podstawowym terminem przedawnienia roszczeń (nieuregulowanych w przepisach szczególnych) jest termin dziesięcioletni, a dla roszczeń okresowych oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi on trzy lata. Po zmianie termin dziesięcioletni zostanie skrócony do sześciu lat. To samo będzie…

 • Termin przedawnienia roszczeń pasażerskich

  Sąd Najwyższy (SN) w uchwale stwierdził, że roszczenie o odszkodowanie przewidziane w rozporządzeniu nr 261/2004, przedawnia się w terminie rocznym zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi umowy przewozu. Prawo do odszkodowania przysługuje na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na…