Tag / Prawo administracyjne

    Loading posts...
  • Zmiany w postępowaniu administracyjnym

    W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie duża i istotna zmiana kodeksu postępowania administracyjnego (KPA). Związanie organu utrwaloną praktyką rozstrzygania Znaczącą zmianą jest wprowadzenie zasady związania organu administracji utrwaloną praktyką rozstrzygania: organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym (art. 8…

  • Duża zmiana w postępowaniu administracyjnym

    Sejm przyjął ustawę o zmianie kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest przede wszystkim zniwelowanie zjawiska przewlekłości postępowań administracyjnych i bezczynności organów administracji publicznej. W 2015 r. sądy administracyjne uwzględniły ok. 2000 skarg na bezczynność organów lub przewlekłe prowadzenie postępowania, a w pierwszej połowie 2016 r. liczba skarg wynosiła ok. 1160. Ponadto…