Tag / Prawo administracyjne

    Ładowanie…
  • Czy milczenie organu administracji może być korzystne?

    Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje możliwość milczącego załatwienia sprawy. Milczące zakończenie lub milcząca zgoda Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca (albo innym terminie szczególnym) od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi, organ ten: nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (milczące zakończenie postępowania)…