Tag / Podpis elektroniczny

    Loading posts...
  • Rodzaje podpisów elektronicznych

    Identyfikacja elektroniczna została ujdenolicona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczniem woli złożonym w formie pisemnej, chyba że zastrzeżono inaczej w umowie lub ustawie. Oświadczeniem woli jest także podpis pod tekstem, który może być własnoręczny lub elektroniczny. Rozporządzenie wprowadza szereg definicji klaryfikujących proces identyfikacji elektronicznej, do…