Tag / Ochrona dóbr osobistych

    Loading posts...
  • Nowa procedura dla ochrony dóbr osobistych w sieci

    Projekt ustawy o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego (KPC) wprowadza nowy rodzaj postępowania, tzw. postępowanie w sprawach o ochronę dóbr osobistych przeciwko osobom o nieustalonej tożsamości. Nowy tryb postępowania miałby zastosowanie w sprawach o ochronę dóbr osobistych, jeżeli do ich naruszenia doszło za pośrednictwem internetu*, a powód nie zna danych osobowych pozwanego, koniecznych do wniesienia pozwu.…