Tag / COVID-19

  Loading posts...
 • COVID-19: pomoc finansowa UE dla Polski

  Unia Europejska (decyzją Rady UE) udzieliła Polsce wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19. Według tegorocznych prognoz na koniec 2020 r. deficyt oraz dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce wyniosą odpowiednio 9,5% i 58,5% PKB. Ponadto przewiduje się, że PKB Polski zmniejszy…

 • Szczepionka na COVID-19: europejska strategia i umowy zakupu z wyprzedzeniem

  W ramach działań na rzecz ochrony ludności, w szczególności obywateli UE, w czerwcu 2020 r. Komisja Europejska przyjęła strategię UE na rzecz przyspieszenia opracowania, produkcji i wprowadzenia do obrotu szczepionek przeciwko COVID-19. Celem przyjętej strategii jest: zapewnienie wysokiej jakości, bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek; zabezpieczenia szybkiego dostępu do szczepionek państwom członkowskim i ich ludności orz przewodzenie…

 • Umorzenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców bez potrzeby wniosku

  Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców udzielone przez starostę (za pośrednictwem urzędów pracy) w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 miały początkowo podlegać umorzeniu na wniosek przedsiębiorcy, ale czerwcowa nowelizacja ustawy zniosła ten wymóg. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców udzielone do kwoty 5.000 zł na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,…

 • Nowe obowiązki w związku z pandemią w obszarze telekomunikacji

  Operatorzy telekomunikacyjni w związku z pandemią COVID-19 zostali zobligowani do przekazania danych lokalizacyjnych abonentów. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zawiera m.in. dwie nowe regulacje w obszarze telekomunikacji. Przekazywanie danych abonentów Nałożono na operatorów telekomunikacyjnych obowiązek przekazywania (na żądanie ministra) danych lokalizacyjnych osób…

 • Wydłużono termin zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

  Wydłużono termin zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W związku z pandemią COVID-19 wydłużono z 6 do 9 miesięcy termin zgłoszenia informacji do CRBR dla spółek, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dot. CRBR (tj. przed 13 października 2019 r). Spółki te mają czas na…

 • Pakiet rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej

  Rząd w ramach pakietu tzw. tarczy antykryzysowej przygotował pakiet rozwiązań, które mają przeciwdziałać negatywnym skutkom ekonomicznym związanym z koronawirusem (COVID-19) i ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w czasie pandemii. Pakiet wprowadza zarówno nowe regulacje prawne, jak i nowelizuje oraz uzupełnia dotychczasowe przepisy. Pakiet zawiera m.in. następujące postanowienia: przyjęto rozwiązania o możliwych formach dofinansowania lub kredytowania dla…

 • Posiedzenia zarządu i organów spółki przez tele lub wideokonferencję

  W ramach rozwiązań prawnych tzw. tarczy antykryzysowej, do kodeksu spółek handlowych wprowadzono możliwość prowadzenia posiedzeń organów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych oraz podejmowania uchwał z wykorzystaniem nowych technologii, w tym poprzez tele lub wideokonferencję, bez konieczności dodatkowych zapisów w umowie lub statucie. Zarząd i rada nadzorcza Posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej mogą odbywać…

 • Koronawirus: zakaz przemieszczania się

  W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazano w Polsce swobodnego przemieszczania się osób. Przemieszczanie się osób jest dopuszczalne jedynie w celu: pracy i wykonywania zdań służbowych: wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu…

 • Koronawirus: stan epidemii i aktualizacja regulacji

  Po 6 dniach od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego Minister Zdrowia ogłosił od 20 marca 2020 r. do odwołania stan epidemii na obszarze całej Polski. Co się zmieni w stosunku do stanu zagrożenia? I. Spółki i przedsiębiorcy Usunięto zakaz prowadzenia obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PDK podklasa 55.20). W obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży…

 • Koronawirus: badania kliniczne w warunkach pandemii

  Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej: Prezes Urzędu) w ostatnim czasie wydał kilka komunikatów odnoszących się do badań klinicznych prowadzonych w warunkach pandemii. Bezpieczeństwo w badaniach klinicznych W komunikacie z 19 marca 2020 r. Prezes Urzędu rekomenduje i przypomina: „we wszelkich działaniach związanych z prowadzeniem badań klinicznych na terytorium RP…