Tag / Internet

    Loading posts...
  • Właściwość sądu przy naruszeniu dóbr osobistych w Internecie

    Przedsiębiorca może wytoczyć powództwo o naruszenie dóbr osobistych w Internecie przed sądem państwa członkowskiego, w którym znajduje się centrum jej interesów – tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). 1. Sprawa dotyczyła powództwa estońskiej spółki Bolagsupplysningen wytoczonego przed estońskim sądem przeciwko szwedzkiej spółce Svenska Handel AB (zrzeszającej pracowników sektora handlowego), w którym domagała się skorygowania opublikowanych…