Tag / Drony

    Loading posts...
  • Kontrola przedsiębiorcy – także z użyciem dronów

    Organy kontrolujące przedsiębiorców działają na podstawie i w granicach prawa, a prawa i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych określa ustawa prawo przedsiębiorców. Zasada planowania kontroli Odpowiednio upoważniony organ administracji planuje i przeprowadza kontrole po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analizy nie przeprowadza się m.in. w przypadku, gdy organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie zagrożenia…