Tag / Prawo gospodarcze

  Loading posts...
 • Przepadek przedsiębiorstwa w postępowaniu karnym

  Polskie prawo karne zawiera przepisy regulujące instytucję przepadku przedsiębiorstwa sprawcy przestępstwa. Przedsiębiorstwo stanowiące własność sprawcy W przypadku skazania za przestępstwo, z którego popełnienia sprawca osiągnął korzyść majątkową znacznej wartości, sąd może orzec przepadek przedsiębiorstwa stanowiącego własność sprawcy albo jego równowartości, jeżeli przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści. Przedsiębiorstwo niestanowiące…

 • Przedsiębiorstwo

  Polski kodeks cywilny w art. 55(1) zawiera definicję legalną „przedsiębiorstwa”.  Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Kodeks cywilny wymienia przykładowe elementy wchodzące w skład przedsiębiorstwa: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa…

 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych pod lupą UODO

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został utworzony w ubiegłym roku i wszystkie spółki zobowiązane są do przekazywania do niego danych i informacji, w tym numerów PESEL beneficjentów rzeczywistych spółek. W ocenie Prezesa UODO dostęp do rejestru zawierającego numery PESEL powinien zostać ograniczony do osób, które posiadają i wykażą interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu dostępu. Prezes…

 • Pakiet rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej

  Rząd w ramach pakietu tzw. tarczy antykryzysowej przygotował pakiet rozwiązań, które mają przeciwdziałać negatywnym skutkom ekonomicznym związanym z koronawirusem (COVID-19) i ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w czasie pandemii. Pakiet wprowadza zarówno nowe regulacje prawne, jak i nowelizuje oraz uzupełnia dotychczasowe przepisy. Pakiet zawiera m.in. następujące postanowienia: przyjęto rozwiązania o możliwych formach dofinansowania lub kredytowania dla…

 • Posiedzenia zarządu i organów spółki przez tele lub wideokonferencję

  W ramach rozwiązań prawnych tzw. tarczy antykryzysowej, do kodeksu spółek handlowych wprowadzono możliwość prowadzenia posiedzeń organów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych oraz podejmowania uchwał z wykorzystaniem nowych technologii, w tym poprzez tele lub wideokonferencję, bez konieczności dodatkowych zapisów w umowie lub statucie. Zarząd i rada nadzorcza Posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej mogą odbywać…

 • Obniżenie VAT do wysokości 0%, 5% lub 8% dla wybranych towarów i usług

  25 marca 2020 r. Minister Finansów wydał nowe rozporządzenie w sprawie zmniejszenia stawki podatku VAT dla wybranych kategorii towarów i usług. VAT 8% VAT obniżono do wysokości 8% m.in. na następujące kategorie: usługi związane z wyżywieniem, z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość…

 • Koronawirus: stan epidemii i aktualizacja regulacji

  Po 6 dniach od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego Minister Zdrowia ogłosił od 20 marca 2020 r. do odwołania stan epidemii na obszarze całej Polski. Co się zmieni w stosunku do stanu zagrożenia? I. Spółki i przedsiębiorcy Usunięto zakaz prowadzenia obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PDK podklasa 55.20). W obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży…

 • Trudna sytuacja przedsiębiorcy: zawieszenie działalności, umorzenie składek i inne opcje

  Przedsiębiorcy, którzy z uwagi na epidemię koronowirusa, znaleźli się w trudnej sytuacji, mają możliwość zawieszenia działalności gospodarczej oraz skorzystania z opcji umorzenia, ulgi w spłacie, odroczenie płatności lub rozłożenia na raty składek na ubezpieczenie społeczne. Zawieszenie działalności gospodarczej Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników lub który zatrudnia tylko pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, urlopie na…

 • Koronawirus: ograniczenia dla przedsiębiorców

  Od 14 marca do odwołania minister zdrowia ogłosił stan zagrożenia epidemicznego (w całym kraju) w związku z zakażeniami koronawirusem. W czasie trwania stanu zagrożenia całkowicie zakazuje się prowadzenia następujących rodzajów działalności: polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu…

 • Rząd szykuje pakiet osłonowy dla firm

  „Pakiet osłonowy” to zestaw zmian w prawie, które mają złagodzić negatywne skutki związane z nadzwyczajną sytuacją wywołaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W zakresie podatków i obowiązków planowane jest m.in.: przesunięcie wejścia w życie nowego JPK; wprowadzenie wcześniejszych zwrotów VAT; zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek (branża turystyczna); zniesienie opłaty prolongacyjnej; wprowadzenie mechanizmu „wstecznego”…