Close

Prawo własności intelektualnej

Doradzamy w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym w zakresie prawa autorskiego, prawa reklamy oraz znaków towarowych.

Prawo autorskie

Doradzamy kompleksowo w zakresie prawa autorskiego, w tym w zakresie:

  • autorskich praw osobistych,
  • autorskich praw majątkowych,
  • praw pokrewnych,
  • ochrony wizerunku,
  • przenoszenia praw,
  • naruszeń,
  • udzielania licencji.


Znaki towarowe

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie rejestracji znaków towarowych.

Reprezentujemy przed Urzędem Patentowym w Polsce i przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej UE w Alicante.

Zajmujemy się monitoringiem i dochodzeniem naruszeń praw do znaku towarowego.