Prawo własności intelektualnej

Prawo autorskie

Świadczymy usługi w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego i prawa reklamy.

Doradzamy kompleksowo w zakresie prawa autorskiego, w tym:

 • autorskich praw osobistych,
 • autorskich praw majątkowych,
 • praw pokrewnych,
 • ochrony wizerunku,
 • przenoszenia praw,
 • naruszeń,
 • udzielania licencji.

Znaki towarowe

Oferujemy doradztwo prawne i obsługę w zakresie znaków towarowych:

 • wykonujemy rozeznanie i badanie obecnych na rynku podobnych znaków towarowych oraz oceniamy możliwość i ryzyko zgłoszenia danego znaku towarowego,
 • reprezentujemy w postępowaniach rejestracyjnych,
 • prowadzimy postępowania sporne w zakresie znaków towarowych,
 • zajmujemy się monitoringiem oraz ciągłością i przedłużeniem rejestracji,
 • prowadzimy postępowania dotyczące naruszenia prawa do znaku towarowego.

Reprezentujemy w postępowaniach przed:

 • Urzędem Patentowym w Polsce,
 • Urzędem Patentowym w Hiszpanii,
 • Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej w Alicante.
Skontaktuj się z nami