Prawo pracy

Kompleksowe doradztwo

Doradzamy kompleksowo w zakresie prawa pracy.

Nasze usługi obejmują następujące obszary:

 • struktura zatrudnienia (umowy o pracę, B2B, kontrakty pracowników kluczowych i kadry menadżerskiej, umowy nietypowe),
 • organizacja i czas pracy,
 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy czy współpracy,
 • negocjacje warunków i zasad zatrudnienia,
 • umowy o zakazie konkurencji,
 • sytuacje kryzysowe,
 • odpowiedzialność menadżerów i zarządu,
 • naruszenia i odpowiedzialność pracowników,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi,
 • zgłaszanie naruszeń i ochrona sygnalistów,
 • BHP,
 • projektowanie odpowiednich kodeksów wewnętrznych, procedur i procesów,
 • systemy wynagradzania i premiowania,
 • ochrona danych osobowych i poufności,
 • szkolenia z prawa pracy,
 • legalizacja pobytu,
 • migracja pracowników,
 • rozproszenie pracownicze,
 • praca zdalna,
 • relacje ze związkami zawodowymi,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • konflikty pracownicze,
 • zwolnienia grupowe i restrukturyzacja,
 • doradztwo podatkowe w zakresie premiowania i świadczeń pracowniczych,
 • prowadzenie postępowań z zakresu prawa pracy,
 • inspekcja pracy,
 • reprezentacja przed sądem pracy.

W ramach współpracy ze spółkami aktywnie współpracujemy z zarządem, liderami działów oraz zespołem HR świadcząc bieżące doradztwo, a także wspierając w przypadku konfliktów, sytuacji kryzysowych i inspekcji oraz reprezentując w postępowaniach sądowych.

Praca zdalna

Zajmujemy się wszystkimi aspektami w zakresie telepracy, w tym w następujących obszarach:

 • przygotowanie właściwych procedur wewnętrznych i regulaminów telepracy,
 • bezpieczeństwo obiegu danych i dokumentów,
 • zastosowanie nowych technologii w systemie pracy,
 • bezpieczeństwo i kontrola pracy zdalnej,
 • ochrona danych osobowych przetwarzanych poza zakładem pracy,
 • zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • legalność i bezpieczeństwo wideokonferencji i spotkań on-line
Skontaktuj się z nami