Prawo hiszpańskie

Wszechstronne wsparcie

Oferujemy doradztwo i obsługę prawną w zakresie prawa hiszpańskiego oraz reprezentację w Hiszpanii.

Nasza siedziba znajduje się w Barcelonie, ale jesteśmy gotowi reprezentować klientów także w innych rejonach Hiszpanii oraz w relacjach z klientami hiszpańskojęzycznymi z innych części świata.

Obsługa spółek i biznesu

Oferujemy doradztwo prawne dla klientów biznesowych we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Hiszpanii, inwestycjami na rynku hiszpańskim oraz wymianą handlową pomiędzy Polską a Hiszpanią.

Oferujemy kompleksową obsługę i doradztwo prawne w zakresie hiszpańskiego prawa gospodarczego i handlowego obejmujące m.in. następujące zagadnienia:

 • działalność gospodarcza,
 • spółki,
 • wymiana handlowa,
 • negocjacje biznesowe,
 • inwestycje na rynku hiszpańskim.

Reprezentujemy w relacjach handlowych i biznesowych z klientami oraz partnerami hiszpańskojęzycznymi.

W relacjach biznesowych z podmiotami hiszpańskimi reprezentujemy w negocjacjach i transakcjach handlowych.

Weryfikujemy wiarygodność i wypłacalność kontrahentów.

Przygotowujemy oraz opiniujemy dokumenty i umowy.

Analizujemy, minimalizujemy i zabezpieczamy ryzyka prawne.

Doradzamy w zakresie hiszpańskiego prawa umów.

Przygotowujemy, tłumaczymy i opiniujemy umowy handlowe.

Prowadzimy negocjacje i koordynujemy zawieranie umów.

Reprezentujemy w przypadku konfliktów związanych z zawartymi umowami.

Zajmujemy się odzyskiwaniem wierzytelności w Hiszpanii na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym oraz uznawaniem polskich wyroków i tytułów egzekucyjnych w Hiszpanii.

Spadki i testamenty w Hiszpanii

Zajmujemy się kompleksową obsługą postępowań spadkowych na terenie całej Hiszpanii. Nasze wieloletnie doświadczenie w obszarze hiszpańskiego systemu prawnego oraz hiszpańskich sukcesji majątkowych gwarantują efektywne prowadzenie spraw spadkowych w Hiszpanii, a nasze doradztwo prawne i podatkowe w tym zakresie oparte jest na naszej wszechstronnej praktyce.

W zakresie hiszpańskiego prawa spadkowego zajmujemy się m.in. następującymi sprawami:

 • przygotowujemy plany dziedziczenia i testamenty,
 • doradzamy w zakresie posiadanego majątku w kilku krajach pod kątem planowania dziedziczenia,
 • zajmujemy się odzyskiwaniem porzuconych kont bankowych w Hiszpanii,
  prowadzimy postępowania spadkowe w Hiszpanii,
 • prowadzimy postępowania spadkowe obejmujące majątek znajdujący się w kilku krajach, w tym w Polsce i Hiszpanii,
 • doradzamy w zakresie hiszpańskich testamentów i hiszpańskiego prawa spadkowego.

Pozostałe obszary

Doradzamy także w zakresie:

 • spraw majątkowych w Hiszpanii,
 • inwestycji na hiszpańskim runku nieruchomości
 • spraw emigracyjnych związanych z życiem w Hiszpanii, podjęciem pracy i uzyskaniem obywatelstwa,
 • uznawania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych: nostryfikacja dyplomów i uznawanie tytułów zawodowych.
Skontaktuj się z nami