Close

Prawo hiszpańskie

Oferujemy doradztwo i obsługę prawną w zakresie prawa hiszpańskiego oraz reprezentację w Hiszpanii.

Działalność gospodarcza, spółki i inwestycje w Hiszpanii

Obecność na rynku hiszpańskim pozwala nam zaoferować kompleksową obsługę prawną na terenie Hiszpanii.

Oferujemy doradztwo prawne dla klientów biznesowych we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Hiszpanii, inwestycjami na rynku hiszpańskim oraz wymianą handlową pomiędzy Polską a Hiszpanią.

Nasza siedziba znajduje się w Barcelonie, ale jesteśmy gotowi reprezentować klientów także w innych rejonach Hiszpanii oraz w relacjach z klientami hiszpańskojęzycznymi z innych części świata.


Doradztwo i obsługa prawna

Oferujemy kompleksową obsługę i doradztwo prawne w zakresie hiszpańskiego prawa gospodarczego i handlowego obejmujące m.in. następujące zagadnienia:

  • Działalność gospodarcza.
  • Spółki.
  • Wymiana handlowa.
  • Negocjacje biznesowe.
  • Umowy handlowe.
  • Podatki.
  • Inwestycje na rynku hiszpańskim.
  • Reprezentujemy w relacjach handlowych i biznesowych z klientami oraz partnerami hiszpańskojęzycznymi.


Wymiana handlowa, transakcje i inwestycje

W relacjach biznesowych z podmiotami hiszpańskimi reprezentujemy w negocjacjach i transakcjach handlowych.

Weryfikujemy wiarygodność i wypłacalność kontrahentów.

Przygotowujemy oraz opiniujemy dokumenty i umowy.

Analizujemy, minimalizujemy i zabezpieczamy ryzyka prawne.


Umowy handlowe

Obsługa prawna w zakresie hiszpańskiego prawa umów:

Przygotowujemy, tłumaczymy i opiniujemy umowy handlowe.

Prowadzimy negocjacje i koordynujemy zawieranie umów.

Reprezentujemy w przypadku konfliktów związanych z zawartymi umowami.


Odzyskiwanie długów i uznawanie wyroków

Zajmujemy się odzyskiwaniem wierzytelności w Hiszpanii na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym oraz uznawaniem polskich wyroków i tytułów egzekucyjnych w Hiszpanii.


Nieruchomości w Hiszpanii

Oferujemy obsługę i doradztwo prawne w zakresie inwestycji na hiszpańskim runku nieruchomości.


Sprawy emigracyjne i uznawanie kwalifikacji zawodowych

Doradzamy w zakresie:

  • spraw emigracyjnych związanych z życiem w Hiszpanii, podjęciem pracy i uzyskaniem obywatelstwa,
  • uznawania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych: nostryfikacja dyplomów i uznawanie tytułów zawodowych.


Zapraszamy do kontaktu →