Prawo europejskie

Konsolidujący się rynek europejski umożliwia prowadzenie biznesu na wielu rynkach Europy i coraz większego znaczenia nabiera znajomość europejskich regulacji.

W zakresie prawa europejskiego nasza praktyka koncentruje się na prawie gospodarczym, prawie umów w obrocie międzynarodowym oraz prawie własności intelektualnej.

Zajmujemy się zagadnieniami prawnymi dotyczącymi wymiany handlowej pomiędzy Polską i Hiszpanią.

Oferujemy obsługę prawną w zakresie rejestracji i zastrzeżenia znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej, reprezentując klientów przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej z siedzibą w Alicante.

Europejskie prawo gospodarcze

Oferujemy obsługę prawną dla przedsiębiorców w zakresie europejskiego prawa gospodarczego.

Zajmujemy się m.in. następującymi zagadnieniami: prowadzenie działalności i wymiana handlowa w ramach europejskiego wspólnego rynku, inwestycje zagraniczne, sprzedaż towarów i świadczenie usług na europejskim rynku, europejskie prawo transportowe, umowy handlowe.

Zastrzeganie znaków towarowych

Oferujemy obsługę prawną w zakresie rejestrowania i zastrzegania znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej, na którą składają się m.in. reprezentacja w postępowaniach przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej, doradztwo w zakresie przenoszenia praw i udzielania licencji, reprezentacja w negocjacjach i sporach, monitoring i dochodzenie naruszeń.

Umowy i zobowiązania

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie międzynarodowego prawa zobowiązań Unii Europejskiej i prawa prywatnego międzynarodowego.

Własność intelektualna i prawo nowych technologii

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie europejskiego prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii, w tym zagadnień prawa autorskiego, umów licencyjnych, ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.