Close

Prawo europejskie

Konsolidujący się rynek europejski umożliwia prowadzenie biznesu na wielu rynkach Europy, dlatego też coraz większego znaczenia nabiera  znajomość europejskich regulacji.

W zakresie prawa europejskiego nasza praktyka koncentruje się na prawie gospodarczym, prawie umów w obrocie międzynarodowym oraz prawie własności intelektualnej.