Close

Obsługa prawna biznesu i spółek

Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej firm i spółek. Doradzamy w kwestiach prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomagamy w założeniu działalności i utworzeniu spółki oraz zaprojektowaniu optymalnej struktury prawnej i podatkowej.

Doradzamy w zakresie bieżącej działalności (umowy, transakcje, obsługa organów spółek, prawo pracy) oraz na etapie jej rozwoju i ekspansji (tworzenie oddziałów, przedstawicielstw, przekształcenia, łączenia, inwestycje na rynkach zagranicznych).

W razie potrzeby doradzamy także w momentach kryzysowych i na etapie utraty płynności finansowej (postępowania naprawcze i upadłościowe, restrukturyzacja).

Badamy prawidłowość procesów wewnątrz spółki, akty wewnętrzne, prowadzimy audyty prawne i badania due diligence.

Zajmujemy się monitoringiem, zarządzaniem i windykacją należności.

Obsługujemy postępowania likwidacyjne oraz zakup i sprzedaż przedsiębiorstw.

Reprezentujemy w postępowaniach i negocjacjach, przygotowujemy oraz opiniujemy dokumenty i umowy, analizujemy i minimalizujemy ryzyka prawne.

Doradzamy w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym m.in. wzorów towarowych i przemysłowych, prawa autorskiego, licencji oraz promocji i reklamy.

Zajmujemy się rejestracją znaków towarowych i reprezentujemy przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej.Dbamy o interesy naszych klientów.