Close

Ochrona danych osobowych

Oferujemy kompleksowe doradztwo i obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych i RODO.

System ochrony danych osobowych

Projektujemy, przygotowujemy i wdrażamy system ochrony danych osobowych obejmujący wszystkie konieczne procedury, dokumenty i regulacje.


Polityki prywatności

Przygotowujemy polityki prywatności i bezpieczeństwa, procedury i polityki wewnętrzne, rejestry, klauzule zgód i klauzule informacyjne oraz inne wymagane dokumenty.


Doradztwo

Doradzamy w zakresie bieżącego stosowania przepisów ochrony danych osobowych oraz reprezentujemy w postępowaniach, w tym w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych.


Procedury przepływu danych i dokumentów

Opracowujemy schematy i procedury obiegu dokumentów oraz przepływu danych i informacji.


Audyty

Prowadzimy audyty w zakresie zgodności z RODO.


Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych

Oferujemy outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych i pełną obsługę w tym zakresie.


Reprezentacja w postępowaniach i podczas kontroli

Reprezentujemy we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i naruszeń, w tym w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z ochroną danych osobowych oraz podczas kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).


Zapraszamy do kontaktu →