Ochrona danych osobowych

Wszechstronne wsparcie

Świadczymy kompleksowe doradztwo i usługi w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.

Przygotowujemy polityki prywatności i bezpieczeństwa, procedury i polityki wewnętrzne, rejestry, klauzule zgód i klauzule informacyjne oraz inne wymagane dokumenty.

Świadczymy doradztwo prawne i wsparcie w zakresie bieżącego stosowania przepisów ochrony danych osobowych.

Oferujemy outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych i pełną obsługę w tym zakresie.

Reprezentujemy we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i naruszeń, w tym w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z ochroną danych osobowych oraz podczas kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Indywidualne rozwiązania

Oferujemy usługi wdrożenia systemu ochrony danych osobowych, w tym m.in.:

 • implementację organizacyjnych środków ochrony danych osobowych;
 • przygotowanie i rewizję zgód i klauzul informacyjnych, polityk prywatności i bezpieczeństwa, wewnętrznych procedur, rejestrów oraz innych wymaganych dokumentów;
 • przygotowanie schematu i procedury obiegu dokumentów oraz przepływu danych;
 • opracowanie procesu realizacji wniosków od osób, których dane są przetwarzane.

Audyty

Prowadzimy audyty w zakresie zgodności z RODO obejmujących m.in.:

 • przegląd organizacyjnych środków ochrony danych osobowych;
 • weryfikację polityki prywatności i bezpieczeństwa, klauzul informacyjnych, wzorów dokumentów (w tym zgód), procedur związanych z realizacją wniosków od osób, których dane są przetwarzane;
 • sprawdzenie procedur weryfikacji dostawców usług, poprawności podpisywanych umów i wzorów, rejestrowania czynności przetwarzania, wprowadzonych okresów retencji danych;
 • audyt wewnętrznego procesu zgłaszania incydentów bezpieczeństwa;
 • przegląd istniejących mechanizmów transferu danych osobowych do państw trzecich;
 • sprawdzenie zgodności nominacji IODO i zadań z wymogami RODO (jeżeli nie został wyznaczony, weryfikujemy, czy należy go wyznaczyć).

We współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami oferujemy wsparcie w zakresie audytu bezpieczeństwa IT, który obejmuje m.in.:

 • przegląd technicznych środków ochrony danych;
 • przegląd zabezpieczeń systemów i oprogramowania, w tym: dostępy, szyfrowanie, zabezpieczenia przed atakami, uwierzytelnianie, wymagania dotyczące haseł, klasyfikację danych i poprawność realizacji wniosków osób, których dane dotyczą od strony technicznej.
Skontaktuj się z nami