Close

Ochrona danych osobowych

Oferujemy kompleksowe doradztwo i obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych i RODO.

System ochrony danych i polityki prywatności

Projektujemy, przygotowujemy i wdrażamy system ochrony danych osobowych obejmujący wszystkie konieczne procedury, dokumenty i regulacje.

Przygotowujemy polityki prywatności i bezpieczeństwa, procedury i polityki wewnętrzne, rejestry, klauzule zgód i klauzule informacyjne oraz inne wymagane dokumenty.

Opracowujemy schematy i procedury obiegu dokumentów oraz przepływu danych i informacji.


Doradztwo i reprezentacja

Doradzamy w zakresie bieżącego stosowania przepisów ochrony danych osobowych.


Audyty

Prowadzimy audyty w zakresie zgodności z RODO.


Outsourcing IOD

Oferujemy outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych i pełną obsługę w tym zakresie.


Doradztwo i reprezentacja

Doradzamy w zakresie bieżącego stosowania przepisów ochrony danych osobowych.

Reprezentujemy we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i naruszeń, w tym w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z ochroną danych osobowych oraz podczas kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).