Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

Administrator

Administratorem danych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adrian Matula, ul. gen. Józefa Bema 5b/51, 50-265 Wrocław, NIP: 6222621562.

Kontakt za pośrednictwem formularza, e-mail lub pocztą.

Skontaktuj się z nami

Cel, okres przetwarzania i inne informacje

Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym kontaktu, odpowiedzi na zapytanie, przygotowania i przesłania oferty (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) przez okres niezbędny do zawarcia umowy, a w przypadku niezaakceptowania oferty: przez okres jej ważności.

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie.

Podanie danych jest wymogiem umownym.

Przysługujące prawa

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

  • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
  • do sprostowania danych;
  • do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu lub opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora;
  • do przenoszenia danych;
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego.