Compliance i regulacje

Indywidualne rozwiązania

Świadczymy kompleksowe doradztwo regulacyjne oraz usługi compliance.

Weryfikujemy i analizujemy środowisko prawne firmy (wewnętrzne i zewnętrzne), dostosowujemy dokumentację wewnętrzną (internal policies) i zewnętrzną (regulaminy, pełnomocnictwa, umowy, protokoły) oraz monitorujemy zmiany w prawie.

Zakres i sposób świadczenia usług dopasowujemy do potrzeb, oczekiwań i branży klienta.

Wszechstronne wsparcie

Analizujemy i weryfikujemy wewnętrzne procedury i dokumenty pod kątem zgodności z prawem, identyfikujemy obszary wymagające modyfikacji lub regulacji.

Tworzymy dokumenty wewnętrzne (regulaminy wewnętrzne, procedury, dokumenty autoryzacyjne) i zewnętrzne (regulaminy, umowy) celem spełnienia wszelkich wymogów prawnych i biznesowych podmiotu.

Monitorujemy i weryfikujemy zmiany w przepisach prawnych i w razie potrzeby inicjujemy odpowiednia działania mające na celu zaktualizowanie procedur i dokumentów.

Skontaktuj się z nami