Autor / kancelaria

  Ładowanie…
 • Dominujący wspólnik spółki nie podlega ubezpieczeniom społecznym

  Sąd Najwyższy uchwałą rozstrzygnął kwestie, czy wspólnik posiadający 99 procent udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych.  ZUS wielokrotnie stawał na stanowisku, wbrew jasnym zapisom ustawy, że w takim przypadku wspólnik powinien opłacać składki na ubezpieczenie społeczne. Sąd Apelacyjny w Lublinie w toku jednej z rozpatrywanych spraw przesłał do Sądu Najwyższego do…

 • Rozstrzygnięcie UODO dotyczące kart SIM i infolinii

  UODO uznał, że kontakty zmieszczone na karcie SIM mogą zostać uznane za marketing bezpośredni, a odmowa ponownego kontaktu telefonicznego przekazana podczas rozmowy telefonicznej stanowi sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Kontakty na karcie SIM stanowiące marketing bezpośredni Jeden z operatorów telekomunikacyjnych na karcie SIM zapisał bez możliwości usunięcia kontakty SDN, które były skrótami…

 • Możliwość potwierdzanie tożsamości aplikacją mObywatel

  Jedną z usług udostępnianą w aplikacji mObywatel jest dokument mObywatel, który może służyć do stwierdzenia tożsamości osoby na równi z dowodem osobistym i paszportem. Jak stanowi art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2023 r., poz. 1234 – dalej „ustawa”), jeżeli z przepisu prawa wynika…

 • Marketing usług i produktów własnych bez zgody klienta, zarys problematyki

  Ciekawym zagadnieniem jest problematyka marketingu usług i produktów własnych w świetle obecnych zapisów prawa telekomunikacyjnego (i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz projektowanych zapisów nowego prawa komunikacji elektronicznej w kontekście postanowień unijnej dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej. W przypadku istniejącej relacji z klientem dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej (dalej „dyrektywa”) zezwala na wykorzystanie…

 • Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej: obowiązki dla operatorów telekomunikacyjnych i dostawców poczty elektronicznej

  Nowa ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (UZNKE) nakłada na przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców poczty elektronicznej szereg obowiązków związanych z zapobieganiem nadużyciom w komunikacji elektronicznej. Ustawa zakazuje nadużyć w komunikacji elektronicznej, wśród których wskazuje w szczególności (katalog otwarty) cztery podstawowe formy nadużyć: generowanie sztucznego ruchu (Artificial Traffic Generating) – automatyczne inicjowanie połączeń (lub komunikatów)…

 • Dostęp i logowanie do systemu byłego pracownika narusza RODO

  Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na decyzję UODO nakładającą na jeden z banków karę pieniężną w kwocie 545 tysięcy złotych. Były pracownik banku po zakończeniu zatrudnienia cały czas posiadał dostęp do profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i logował się do tej platformy. UODO nałożył na administratora karę pieniężną oraz nakazał zawiadomienie…

 • Fundacja rodzinna

  22 maja 2023 r. zaczyna obowiązywać ustawa o fundacji rodzinnej, która wprowadza nowy podmiot do polskiego porządku prawnego. Nowe przepisy mają ułatwić kwestie zarządzania i sukcesji majątkiem, a regulacje wzorowane są na rozwiązaniach obowiązujących w innych krajach. Wbrew nazwie, nie dotyczy wyłączenie rodziny. Cel i działalność fundacji rodzinnej Fundacja rodzinna tworzona jest w celu gromadzenia…

 • Ważne zmiany w kodeksie pracy

  26 kwietnia 2023 r. wchodzą w życie ważne zmiany w kodeksie pracy dostosowujące polskie przepisy do regulacji europejskich. Zmiany implementują do polskich przepisów dwie dyrektywy europejskie: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Wybrane obszary zmian: zmiana treści umowy o pracę…

 • Zgody marketingowe w nowym prawie komunikacji elektronicznej

  Prawo komunikacji elektronicznej ujednolica regulacje dotyczące zgód marketingowych. W nowych przepisach centralnym pojęciem staje się pojęcie „niezamówionej informacji handlowej” znane z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Prawo komunikacji elektronicznej odwołuje się wprost do definicji z tej ustawy. „Informacja handlowa” to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub…

 • Ustawa o badaniach klinicznych

  14 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie nowa ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi*. Kompleksowa regulacja Uchwalenie nowej ustawy o badaniach klinicznych wynika z konieczności zapewnienia stosowania europejskiego rozporządzenia 536/2014**. Ustawa reguluje i określa: tryb postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia na badanie kliniczne produktu leczniczego stosowanego u ludzi, wydania pozwolenia na istotną…