Audyty prawne

Badania due diligence

Wykonujemy audyty prawne i badania due diligence spółek, podmiotów oraz określonych aktywów, w tym nieruchomości.

Audyt prawny pozwala na rzetelną ocenę stanu prawnego w zakresie audytowanego podmiotu czy aktywu oraz identyfikację i eliminację ryzyk prawnych.

Zakres audytu zależy od potrzeb i celu, może być pełny, kompleksowy lub częściowy (obejmujący jedynie wybrane obszary i zakres).

Wynik audytu pozwala na minimalizację ryzyk prawnych i podatkowych, podjęcie stosownych działań naprawczych, zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i zgodności regulacyjnej oraz zabezpieczenie interesu klienta.

Audyty spółek

W przypadku spółek badanie ukierunkowane jest przede wszystkim na ocenę zgodności prowadzonej działalności i podejmowanych działań z przepisami prawa i odpowiednimi regulacjami.

Uzyskane informacje przydatne są do wyceny spółki, oceny jej kondycji, ryzyka związanego z jej przejęciem, szansami rozwoju czy możliwości osiągnięcia założonych celów biznesowych.

Badaniu podlegają między innymi dokumenty założycielskie i rejestrowe, struktura właścicielska i kapitałowa, uchwały i działania organów spółki, protokoły posiedzeń organów spółki, księgi podatkowe i rachunkowe, zawarte umowy gospodarcze i zobowiązania, stosunki własnościowe, spory, w tym spory sądowe obecne i potencjalne, posiadane aktywa, polityki i regulacje wewnętrzne i zewnętrzne, w tym dotyczące ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych, umowy o pracę i umowy ze współpracownikami, kwestie związane z ochroną własności intelektualnej i znaków towarowych.

Skontaktuj się z nami