Close

Obsługa spółek i przedsiębiorców

Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek, funduszy i instytucji. Doradzamy we wszystkich kwestiach prawnych związanych z aktywnością gospodarczą.

Obsługa prawna

Pomagamy w założeniu działalności i utworzeniu spółki oraz zaprojektowaniu optymalnej struktury prawnej i podatkowej.

Doradzamy w zakresie bieżącej działalności (prawo gospodarcze, prawo spółek, umowy, transakcje, obsługa organów spółek, prawo pracy, podatki) oraz na etapie jej rozwoju i ekspansji (tworzenie oddziałów, przedstawicielstw, przekształcenia, łączenia, inwestycje na rynkach zagranicznych).

W razie potrzeby doradzamy także w momentach kryzysowych i na etapie utraty płynności finansowej (postępowania naprawcze i upadłościowe, restrukturyzacja).

Oferujemy kompleksowe wsparcie i obsługę prawną dla wszystkich organów spółki, w tym obsługę prawną organów spółki, zarządu oraz wsparcie kadry zarządzającej i departamentów.

Obsługujemy postępowania likwidacyjne oraz zakup i sprzedaż przedsiębiorstw.

Reprezentujemy w postępowaniach i negocjacjach, przygotowujemy oraz opiniujemy dokumenty i umowy, realizujemy audyty prawne, analizujemy i minimalizujemy ryzyka prawne.


Outsourcing prawny

Zajmujemy się kompleksowym wsparciem i obsługą prawną dla spółki we wszystkich obszarach działając jak wewnętrzny departament prawny.


Umowy i transakcje

Zajmujemy się kompleksową obsługą transakcji i umów: tworzymy, modyfikujemy, opiniujemy, negocjujemy, zabezpieczamy ryzyka i zarządzamy umowami klientów.


Ochrona danych osobowych

Oferujemy kompleksowe doradztwo i obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych i RODO.


Compliance

Weryfikujemy i analizujemy środowisko prawne firmy (wewnętrzne i zewnętrzne), dostosowujemy dokumentację wewnętrzną (internal policies) i zewnętrzną (regulaminy, pełnomocnictwa, umowy, protokoły) oraz monitorujemy zmiany w prawie.

Zakres i sposób świadczenia usług dopasowujemy do potrzeb, oczekiwań i branży klienta.

Analizujemy i weryfikujemy wewnętrzne procedury i dokumenty pod kątem zgodności z prawem, identyfikujemy obszary wymagające modyfikacji lub stworzenia.

Tworzymy dokumenty wewnętrzne (regulaminy wewnętrzne, procedury, dokumenty autoryzacyjne) i zewnętrzne (regulaminy, umowy) celem spełnienia wszelkich wymogów prawnych i biznesowych podmiotu.

Monitorujemy i weryfikujemy zmiany w przepisach prawnych i w razie potrzeby inicjujemy odpowiednia działania mające na celu zaktualizowanie procedur i dokumentów. 


Zdalne zarządzanie spółką, praca zdalna i działalność on-line

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną w zakresie przejścia na zdalne zarządzanie spółką i na model telepracy, a także działalnością on-line i e-commerce.


Zapraszamy do kontaktu →