Close

Spółki i sprawy biznesowe

Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek, funduszy i instytucji. Doradzamy we wszystkich kwestiach prawnych związanych z aktywnością gospodarczą.

Obsługa spółek i instytucji

Pomagamy w założeniu działalności i utworzeniu spółki oraz zaprojektowaniu optymalnej struktury prawnej i podatkowej.

Doradzamy w zakresie bieżącej działalności (prawo gospodarcze, prawo spółek, umowy, transakcje, obsługa organów spółek, prawo pracy) oraz na etapie jej rozwoju i ekspansji (tworzenie oddziałów, przedstawicielstw, przekształcenia, łączenia, inwestycje na rynkach zagranicznych).

W razie potrzeby doradzamy także w momentach kryzysowych i na etapie utraty płynności finansowej (postępowania naprawcze i upadłościowe, restrukturyzacja).

Oferujemy kompleksowe wsparcie i obsługę prawną dla wszystkich organów spółki, w tym obsługę prawną organów spółki, zarządu oraz wsparcie kadry zarządzającej i departamentów.

Zajmujemy się monitoringiem, zarządzaniem i windykacją należności.

Obsługujemy postępowania likwidacyjne oraz zakup i sprzedaż przedsiębiorstw.

Reprezentujemy w postępowaniach i negocjacjach, przygotowujemy oraz opiniujemy dokumenty i umowy, realizujemy audyty prawne, analizujemy i minimalizujemy ryzyka prawne.


Outsourcing prawny

Zajmujemy się kompleksowym wsparciem i obsługą prawną dla spółki we wszystkich obszarach działając jak wewnętrzny departament prawny.

Dowiedz się więcej o outsourcingu prawnym


Umowy i transakcje

Zajmujemy się kompleksową obsługą transakcji i umów: tworzymy, modyfikujemy, opiniujemy, negocjujemy, zabezpieczamy ryzyka i zarządzamy umowami klientów.

Tworzymy i negocjujemy umowy (także wielojęzyczne) uwzględniając specyfikę branży i przedmiot oraz dobierając odpowiednie formy jej zabezpieczenia.

Analizujemy projekty i zawarte umowy, m.in. pod kątem ryzyka prawno-biznesowego. Weryfikacja ułatwia podjęcie decyzji czy umowa/współpraca wymaga dalszego modelowania lub zmiany i czy istnieje (i jakie) ryzyko dalszej współpracy.

Contract Compliance: modyfikujemy umowy, zarówno te oparte na stosowanych powszechnie wzorach i klauzulach, jak i nowe konstrukcje. Dostosowujemy umowy do nowych regulacji prawnych (np. RODO/GDPR) i wewnętrznych polityk oraz regulacji firmy.

Contract Management: zarządzamy umowami, tworzymy wzory, budujemy procesy przepływu dokumentów, efektywne procedury podpisywania/ egzekucji dokumentów oraz procesy autoryzacji i archiwizacji kontraktów.


Compliance

Weryfikujemy i analizujemy środowisko prawne firmy (wewnętrzne i zewnętrzne), dostosowujemy dokumentację wewnętrzną (internal policies) i zewnętrzną (regulaminy, pełnomocnictwa, umowy, protokoły) oraz monitorujemy zmiany w prawie.

Zakres i sposób świadczenia usług dopasowujemy do potrzeb, oczekiwań i branży klienta.

Analysis: analizujemy i weryfikujemy wewnętrzne procedury i dokumenty pod kątem zgodności z prawem, identyfikujemy obszary wymagające modyfikacji lub stworzenia.

Drafting: tworzymy dokumenty wewnętrzne (regulaminy wewnętrzne, procedury, dokumenty autoryzacyjne) i zewnętrzne (regulaminy, umowy) celem spełnienia wszelkich wymogów prawnych i biznesowych podmiotu.

Legal Monitor: monitorujemy i weryfikujemy zmiany w przepisach prawnych i w razie potrzeby podejmujemy odpowiednią akcję celem dostosowania odpowiednich dokumentów.


Ochrona danych osobowych

Oferujemy kompleksowe doradztwo i obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych i RODO.

Projektujemy, przygotowujemy i wdrażamy system ochrony danych osobowych obejmujący wszystkie konieczne procedury, dokumenty i regulacje.

Przygotowujemy polityki prywatności i bezpieczeństwa, procedury i polityki wewnętrzne, rejestry, klauzule zgód i klauzule informacyjne oraz inne wymagane dokumenty.

Doradzamy w zakresie bieżącego stosowania przepisów ochrony danych osobowych oraz reprezentujemy w postępowaniach, w tym w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Opracowujemy schematy i procedury obiegu dokumentów oraz przepływu danych i informacji.

Prowadzimy audyty w zakresie zgodności z RODO.


Własność intelektualna i znaki towarowe

Doradzamy w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym m.in. wzorów towarowych i przemysłowych, prawa autorskiego, licencji oraz promocji i reklamy.

Zajmujemy się rejestracją znaków towarowych i reprezentujemy przed polskim Urzędem Patentowym oraz Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej.


Wybrane sektory i branże

Posiadamy doświadczenie w obsłudze prawnej, podatkowej, regulacyjnej i korporacyjnej m.in. dla następujących sektorów i branż:

  • telekomunikacja i operatorzy telekomunikacyjni,
  • sektor finansowy i TFI,
  • sektor farmaceutyczny,
  • sektor badań klinicznych (dowiedz się więcej),
  • ochrona zdrowia,
  • logistyka i transport,
  • nieruchomości i budownictwo,
  • reklama, marketing i branża kreatywna,
  • e-commerce,
  • startupy i nowe technologie.


Zapraszamy do kontaktu →